Laurdag
30/8-2014

Les VTB elektronisk!

No er me på alle plattformer.

Papir - Lesebrett Mobil - PC/MacVest-Telemark blad
Postboks 33
3836 Kviteseid
Tlf. 35 06 88 00
Faks 35 05 31 71
SMS/MMS: Kodeord VTB til 1963
E-postadresser:
redaksjon@vtb.no
annonse@vtb.no

Utgjevingar:
Tysdag, torsdag og laurdag


Rasar over sikringstiltak

Folk i Fyresdal ristar på hovudet av det lange og høge sikringsnettet som er sett opp på svaberga ved Våmur.

 

Forventar vegpengar

Etter turen statssekretær Bård Hoksrud (Frp) hadde på fylkesvegar i Fyresdal, forventar fylkesordføraren at Samferdselsdepartementet no kjem med pengar til vegane i Vest-Telemark.


Må til Edland for å betala rekningar

I Grungedal har dei ikkje internett, til bygdas store fortviling. – Det er på veg, men det tek lit tid, seier kommunen.

 

Må sjå seg om etter partnarar

Fylkesmannen har fyra av startskotet for ein kommunereform i Telemark. Vil Seljord slå seg saman med kommunar i aust? Kanskje Vinje føretrekkjer Bykle, Valle og Sirdal? Eller blir dagens seks kommunar i Vest-Telemark samla til ein?


Ynskjer maktskifte

Kviteseid Arbeidarparti har alt valt sin ordførarkandidat til neste års kommuneval. Tarjei Gjelstad vil kjempe for å overta ordførarklubba.

 

Vinjedag vann vener

Ein godt besøk Vinjedag går i boka som vellukka, ifylgje arrangørane. Nytt i år var betalparkering, som styrkar dei friviljuge arrangørane.


Vil flytte dei minste borna

Barnehagen i Høydalsmo er full, og kommunen må finna nye lokale. Eitt alternativ er å flytta dei minste borna til Lårdal. Foreldra i Høydalsmo er ikkje nøgde.

 

Tidlegare saker:
Ynskjer ro på heilagdagane
Målte krefter i terrenget
«Hadde eg vore fødd for 100 år sidan, ville eg kanskje vore kvedar»
Vil selje omstridd bygg
Vil hjelpe med trening etter kreft
Fin crossbane i stygg dal
Dei blankpolerte juvelane
Eit halvt år lenger for Århus–Gvammen
Pustar liv i gamal støyl