Me har stilt dei nesten 500 kandidatane i Vest-Telemark tre spørsmål. Sjå kva dei svarar

Totalt stiller 479 vesttelar til val i haust, fordelt på 30 lister i dei seks kommunane.

I VTBs interaktive lister kan du bli nærare kjent med kandidatane i kvar kommune. Og i statistikken under kan du dykke djupare ned i statistikken for dei nesten 500 kandidatane i regionen – alders- og kjønnssamansetjing og kor dei bur i regionen.

Les også
Kven kan du røyste på i Fyresdal? Og kva meiner dei?
Les også
Kven kan du røyste på i Kviteseid? Og kva meiner dei?
Les også
Kven kan du røyste på i Nissedal? Og kva meiner dei?
Les også
Kven kan du røyste på i Seljord? Og kva meiner dei?
Les også
Kven kan du røyste på i Tokke? Og kva meiner dei?
Les også
Kven kan du røyste på i Vinje? Og kva meiner dei?