Brann i låve: Den gamle låven hjå Olav A. Veum som brann til grunnen fredag husa mellom anna eit museum. Veum håpar å byggje den opp att så fort som råd.

Låven husa museum med uerstatteleg historie. – I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side

Olav A. Veum kyter av innsatsen til brannmannskapa og lokale friviljuge som med naud og neppe klarte å hindre at brannen spreidde seg til hovudhuset.

– Det opplevast veldig dramatisk og trist. Dette er ein fin gamal gard, og låven har vore veldig viktig for oss, og eit synleg bygg med mykje lokal historie i Fyresdal, seier Olav A. Veum, som eig låven som fredag brann ned.

Familien bruka låven aktivt, og hadde mellom anna eige museum i éin etasje.

– Det er ei sorgkjensle, det var fleire hundre år med historie. Det er frykteleg leit, og uerstatteleg, fortel Veum.

– Men det har ikkje vore tap av liv eller skadar på menneske, og hovudhuset vart berga, så me er fyrst og fremst takksame for det, legg han til.

Nytt utstyr og friviljug innsats

At huset vart skåna frå brannen var på hengande håret, fortel Veum. Brannvesenet var heldigvis godt rusta for oppdraget, og kom raskt til staden etter at brannen vart oppdaga tidleg.

– Dei hadde akkurat fått nytt utstyr, og hadde heilt ny brannbil, så dei hadde mykje vatn med seg. I tillegg hadde me god tilgang frå elva me bur ved, seier Veum.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var ikkje berre brannmannskapa som arbeidde med å sløkke det historiske bygget, det gjorde også lokale friviljuge. Veum er særs takksam for innsatsen.

– I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side, kyter han.

Skal bli gjenreist

Veum fortel at han og familien no ynskjer å koma seg vidare og få rydda branntomta så fort som råd.

– Me har ei lang og strevsam tid framfor oss, men me er ved godt mot. Eg vil byggje opp att låven slik den var.

Takksam: Olav A. Veum takkar brannvesenet og dei friviljuge for innsatsen i sløkkearbeidet. – I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side, kyter han. Arkivfoto. Foto: Elisabeth Hagen Kvalem

For tidleg å seie noko om årsak

Politistasjonssjef Sigrid Dahl opplyser at brannen er under etterforsking, og at det difor er for tidleg å seie noko om kva årsaka er.

– Det er for tidleg å spekulere i kva brannen skuldast, men eg håpar politiet lukkast i etterforskinga, seier Veum.

Artikkelen held fram under annonsen.

Familien bruka låven aktivt, men den var ikkje i bruk då brannen starta.

– Det var ikkje noko som sto til lading, eller noko som sto på, så det er veldig rart. Det må vera ein feil eller noko, fortel han.

Brann ned: Det var ikkje mogleg for brannvesenet å redde låven, men dei hindra at brannen spreidde seg. Foto: VTB-tipsar