Ser til hyttene: Jørgen Solberg slik me kjenner han. No vil han bruke ledig tid til å sjå til hyttene for dei som sjølve ikkje får kontrollert dei. Foto: Else Børte

På denne tida er Jørgen normalt travelt opptatt med festivalførebuingar. I år er det stille. No vil han bruke ledig tid på å sjekke hyttefelta i kommunen.

– Me må vise at me set pris på hytteinnbyggjarane våre, seier festivalsjefen.

April-månad er normalt ein travel månad for festivalsjef Jørgen Solberg i Treungen. Han får dagleg haugevis av e-postar og Facebook-meldingar med spørsmål knytt til festivalen. Nå er det stille i innboksen. Ingen veit heilt kva som skjer med sommarens Treungenfestival.

Men Solberg må ha noko å gjera. Derfor har han tilbydd seg å køyre rundt på dugnad i hyttefelta i kommunen for å sjå at alt står bra til.

– Eg får vel to e-postar om dagen, og er rastlaus og må ut å køyre. Då kan eg like godt køyre til hyttefelta. Det er ikkje alle som har høve til å reise på dagstur for å sjå til hytta, seier Solberg.

Som kjent er det nasjonalt forbod mot å overnatte på hytte i annan kommune enn ein bur.

– Me må vise at me set pris på dei som har investert i hytte i Nissedal og som legg att pengar her, seier festivalsjefen som ei forklaring på kvifor han har tatt på seg denne påseksysselen på dugnad.

Det var Nissedal kommune som melde om initiativet i dagens statusmelding om koronasituasjonen. I utgangspunktet skal Solberg sjå til hyttefelta der det ikkje er bom.

– Eg skal ikkje inn i hyttene, men ein ser om alt er greitt frå utsida, seier han.

Kva som skjer med Treungenfestivalen til sommaren, veit han ikkje. Kulturminister Abid Raja varsla i dag at det er forbode med kulturarrangement fram til 15. juni. Årets festival skal etter planen vare frå 29. juli til 1. august.

– Om det ikkje blir festival i sommar vil det bli eit stort sakn, men då får me lage ein kjempefestival neste år! Me får forhalde oss til det styresmaktene bestemmer, seier Solberg.