Miljødirektoratet jobbar for å få ned utsleppet av gummigranulat ved kunstgrasbanar. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix / NPK

Strengare krav til kunstgrasbanar

Miljødirektoratet vil ha ned utsleppa av gummigranulat. I forslaget til ei ny forskrift blir det teke grep som omfattar nærare 2000 kunstgrasbanar.

Over 1500 tonn gummigranulat frå norske kunstgrasbanar hamnar kvart år i naturen. No blir det foreslått å stille fleire krav for å få ned utsleppa, kjem det fram i ei pressemelding frå Miljødirektoratet.

Forskrifta som ligg klar, inneheld krav om at det blir sett opp ein fysisk barriere rundt banen, at vatn på banen må handterast slik at ikkje gummigranulat kjem på avvegar og at brukarar blir informert om korleis dei kan bidra til å redusere spreiing av gummigranulat.

– Alle idrettsbanar må sikrast mot utslepp så lenge dei bruker gummigranulat, men viss dei byter til eit anna fyllmateriale, fell krava til handteringa av gummigranulat bort, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Den nyopprykte 1.-divisjonsklubben Stjørdals-Blink blir det første toppfotballaget i Noreg som tek i bruk eit nytt miljøvennleg kunstgras, utan gummigranulat, når dei tek imot Ranheim til seriestart fredag.

EU utviklar for tida ei ny regulering av mikroplast, som i framtida kan resultere i at gummigranulat ved kunstgrasbanar blir forbode.

(©NPK)

Les også
Idrettslaget vil gå frå kork til gummi, men rådmannen seier nei