Om lag 120 snøskuterar stilte til start då Åseral og Haukeli skuterklubb arrangerte bakkedrag i Vågslid laurdag.

Satsar på årviss fartsfest opp skibakken

Om lag 120 snøskuterar stilte til start då Åseral og Haukeli skuterklubb arrangerte bakkedrag i Vågslid laurdag. – Me jobbar absolutt for nytt bakkedrag neste år, seier Inger Elisabeth Bakken Haugarne i Haukeli snøskuterklubb.

– Det var eit veldig bra arrangement i Haukelifjell skisenter, seier Torstein Hermansen som deltok på dragløpet laurdag.

Med sol og fint vêr som ramme, møtte mange fram for å sjå på nesten 140 startande som gav full gass i startblokka, og der dei raskaste blei målt til 178 kilometer i timen ved målpassering oppe i bakken.

Artikkelen held fram under annonsen.

Skutertreff i sola: Det var folksamt i skisenteret i Vågslid laurdag.

Erfarne arrangørar

Det var Åseral scooterklubb som stod for utføringa av dragracet, med god hjelp og i godt samarbeid av mannskap frå Haukeli skuterklubb og Haukelifjell skisenter.

Hermansen seier at eit løp som dette krev mykje logistikk, og rosar eit godt samarbeid mellom snøskuterklubbane, skisenteret og dei frammøtte.

Inger Elisabeth Bakken Haugarne sit i styret til Haukeli snøskuterklubb, og meiner arrangementet blei ein kjempesuksess der alt frå tryggleik til gjennomføring var tatt godt hand om av setesdølane.

– Skuterklubben frå Åseral er profesjonelle, og er ein seriøs og veldriven klubb. Det er artig at me kan få til eit arrangement som dette i vår kommune også. Bakkedraget samla folk i alle aldrar, mange ungdommar møtte fram, mange damer deltok, familiar kom både for å sjå og delta. Nå må me jobbe for å rekruttere fleire, seier Haugarne.

Nytt bakkedrag i 2024

Haugarne fortel at styret i skuterklubben snart skal ha eit evalueringsmøte.

– Eg reknar absolutt med at det blir nytt bakkedrag i skisenteret neste år, for dei melder også at dei var nøgde med arrangementet og hadde like godt besøk i påska. Etter bakkedraget var det fest og samling med lokal musikk på skisenteret, seier Haugarne.

På Facebook skriv Haukeli snøskuterklubb at dei også rettar takk til Vinje og Haukeli Røde Kors og ambulansetenesta i Vinje som stilte opp.

Bra oppmøte: I tillegg til å sjå på deltakaren kome seg raskast mogleg opp bakken, var det høve til å besøke mange ulike leverandørar i skisenteret.
Blid og engasjert speaker: Arvid Nesland frå Åseral scooterklubb heldt dei frammøtte informert om både deltakarane og kva som skjedde på bakkeløpet.
Leia stemne: Tom Handeland frå Åseral scooterklubb passa på at bakkeløpet gjekk som det skulle.
Folksamt på bakkedrag: Kosa seg med motordur.
Skutertreff i sola: Det var folksamt i skisenteret i Vågslid laurdag.