Kortestaul: I mange år stod gråtass-traktoren bortgøymt på låven på Kortestaul, gardsbruket i bakgrunnen. Foto: Anne Sofie Tresland

Håvard (14) mekkar på gråtassen

14 år gamle Håvard Skori i Åmotsdal syter for at den vesle, gamle traktoren er fullt fungerande.

– Eg har bytta leidningsnettet og dynamoen, fortel ungguten og viser stolt fram den fine traktoren.

I mange år stod klenodiet bortgøymt på låven på Kortestaul, men for nokre år sidan blei han funnen fram og teken i bruk att.

– Bestefar min, Aasmund Skori, kjøpte traktoren ny i 1956, informerer Håvard.

Ferguson-traktoren har originalt kjennemerke, H 92037, og står registrert på far av Håvard, Espen Skori.

Av oppslagsverket Norske gardsbruk går det fram at gråtassen var den fyrste traktoren på Kortestaul, som er eit bureisingsbruk frå 1939.