Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim vil forlenge fleire regelendringar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringa vil forlengje reglar for sjukepengar, omsorgspengar og dagpengar

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) foreslår å forlengje fleire av regelendringane som har vorte innførte i samband med koronautbrotet.

– Krisa er ikkje over. Vi følgjer nøye med og derfor varslar vi no endringar, sa arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) på koronapressekonferansen på tysdag.

Her sa han at regjeringa no foreslår å forlengje regelendringane i fleire ordningar som har vorte innførte i samband med koronautbrotet:

* Omsorgspengereglane blir forlengde ut juni 2021, og kvotane blir dobla òg i 2021. Det betyr at ein familie neste år vil ha rett til minst 40 dagar med omsorgspengar, samanlikna med 20 dagar i ein normal situasjon.

* I tillegg vil reglane om sjukepengar ved smitte eller mistanke om smitte blir forlengde ut mars.

* Den mellombels forhøgde dagpengesatsen skulle ned til normalt nivå frå januar 2021, men blir no forlengt ut mars.

– Smittesituasjonen framover kan bety meir sjukefråvær ved både sjukdom og karantene, og dessutan at barn må haldast heime frå skule og barnehage. Dette tek dei nye forslaga høgd for. Samtidig oppmodar vi dei som kan, om å jobbe heimanfrå,  seier Asheim.

(©NPK)