Gaupebestanden i Noreg og Sverige veks – i hovudsak i Sverige. Foto: Paul Kleiven / NTB/ NPK

Gaupebestanden aukar i Noreg og Sverige

I vinter vart det estimert 280 familiegrupper av gaupe i Noreg og Sverige, ein oppgang på 24 familiegrupper frå førre vinter.

Oppgangen har funne stad i Sverige, skriv Rovdata i ei pressemelding tysdag.

Noreg og Sverige har felles metodar for overvaking av gaupe. Ei familiegruppe består av ei hogaupe ifølgje av ein eller fleire ungar. Halve familiegrupper er delte mellom land og rovviltregionar.

I Noreg var det om lag like mange familiegrupper av gaupe i vinter som på same tid i fjor. I Sverige har det derimot auka frå 189,5 til 213 familiegrupper i vinter.

– Auken i Sverige betyr at den skandinaviske bestanden aukar frå 256 til 280 familiegrupper av gaupe, og 67 i Noreg og 213 i Sverige, forklarer Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

I alt blir det anslått at det er om lag 1.639 gauper i Skandinavia – 395 i Noreg og 1.244 i Sverige.

(©NPK)