Smittsam skrantesjuke har vore eit problem blant villreinen på Hardangervidda.Foto: Mattilsynet / NTB / NPK

Framleis fleire villrein med skrantesjuke på Hardangervidda

Det er framleis 1–4 villrein som er smitta med skrantesjuke på Hardangervidda, ifølgje Veterinærinstituttets berekningar.

Sjukdommen vart seinast påvist i Hardangervidda villreinområde 6. oktober, skriv NRK.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bede om ein rapport om kva som skal skje vidare. Første gong sjukdommen vart funnen på vidda var i september 2020.

Artikkelen held fram under annonsen.

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal komme med sine tilrådingar til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet i starten av november.

(©NPK)