Fekk avslag: Vinje bilberging er ei av verksemdene som har fått avslag på økonomisk støtte frå kommunen. Foto: Geir Ufs

Fleire klagar på avslag frå kommunen

Som følge av koronapandemien har Vinje kommune etablert ei kommunal krisepakke til verksemder som har fått det økonomisk tøft under koronakrisa. I torsdagens formannskapsmøte må politikarane handsame klager frå fleire verksemder som har fått avslag.

Verksemdene som klagar på avslag frå kommunen er Vinje bilberging, Rauland servicesenter og Lindskog Autoservice AS.

I avslaget til både Vinje bilberging, Rauland servicesenter og Lindskog Autoservice AS skriv rådmannen at hovudårsaka til avslaga er at verksemdene framleis har grei økonomi og likviditet, og at den kommunale ordninga er ei behovsprøva ordning og skal fungere som «naudhjelp» for dei verksemdene som verkeleg treng det og ikkje kan løyse utfordringane sine på andre måtar.

Draumheim AS søkte om kommunal støtte på 265 088 kroner, medan kommunen gav 42 000 kroner, og verksemda klagar nå på dette.

Rådmannen rår politikarane til å avslå søknadane når dei folkevalde i formannskapet skal handsame saka fyrstkommande torsdag.