Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).Arkivfoto: Ryan Kelly / NTB scanpix / NPK

Landbruket får inga eiga krisepakke

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) seier landbruket er lite ramma av koronakrisa og at det derfor ikkje er grunn til å gi jordbruket ein spesiell krisepakke.

Ulike sektorar i jordbruket har lenge etterspurt krisetiltak i samband med koronapandemien utan at dette har skjedd. I ein e-post til avisa Nationen skriv Landbruks- og matdepartementet at landbruket samla sett er relativt lite ramma av krisa.

– Koronakrisa har vore svært krevjande for store delar av norsk næringsliv. Landbruket som heilskap har vore relativt lite råka av krisa i den forstand at matforsyninga har gått meir eller mindre som normalt, og etterspurnaden etter norsk mat har vore aukande, skriv Bollestad i e-posten.

Ho skriv vidare at dei har hatt dialog med næringa heile tida.

Bollestad fortel at det har blitt gjennomført «ei rekke tiltak for å redusere negative effektar» og at ho ikkje ser at det er grunnlag for ei krisepakke til jordbruket.

Grøntnæringa og Bondelaget reagerer på avslaget.

– Vi er overraska og veldig skuffa. Bollestad sa at grøntprodusentane skulle så og plante som vanleg, så skulle det ordne seg, men vi ser at dei vurderer situasjonen heilt annleis enn vi gjer. Det er krise i grøntsektoren for dei som er ramma. Vi burde som andre næringar få ein pakke som gav produsentane ei risikoavlasting for å unngå den svikten vi er bekymra for kjem for enkelte produksjonar, seier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, til Nationen.

– Vi er skuffa over at regjeringa ikkje finn grunnlag for å følgje opp ekstraordinære kostnader som både grøntsektoren og husdyrprodusentar har pådratt seg. Vi er også skuffa og overraska over at regjeringa ikkje valde å prioritere ekstra pengar til investeringsstøtte, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

(©NPK)