Orgelmusikk tre heile dagar til ende i Grunge kyrkje

Grunge kyrkje er 170 år i år. Nytt orgel sto på ynskjelista og orgelkomitéen til Grungedal sokneråd, Robertas Lamsodis, Mildrid T Straumstøyl, Sondre Batland, Oscar Johan Garnes og Gerd Danbolt Svalastog, gjekk etter kvart inn for eit digitalt orgel. Konsulent var organist Iver Kleive, som har god kjennskap til digitale orgel. Komitéen søkte midlar hjå ulike legat og stiftingar, og fekk løyvd kr 19 000 frå Rismyrlegatet og kr 50 000 frå Henny og Olav Flatland legat. Mykje vart óg samla inn ved konsertar, kulturarrangement og gåver. Då Vinje kommune la inn kr 200 000 i årets budsjett, kunne orgelet tingast.

I juli var VTB med og tok imot orgelet då det kom til kyrkja og laga ein fyldig og fin reportasje, noko mange sikkert hugsar.

Sjølve innviinga og feiringa var førre veke.

Video: Marianne Lystrup

Med «Arrival of the Queen of Sheba» av Georg Friedrich Händel, slo Robertas Lamsodis på magisk vis an tonen på opningskonserten i Grunge kyrkje seist tysdag.

Organisten vår hadde sett saman eit spanande og fargerikt knippe musikk, der heller ikkje Bach og Mändelson var gløymt. Robertas spela mellom anna eitpar låtar frå Queen-musikalen til Freddie Mercury med Hallvard Jørgensen som solist. Han song og spela elgitar solo saman med orgelet, – ein stilig kombinasjon!

Hallvard hadde óg med kassegitaren og hans tolkning av Anne Grethe Preus og Åge Aleksandersen var flott å høyre.

Fredag fortsette orgelfesten i Grunge kyrkje med to konsertar med organist Iver Kleive og Sondre Bratland. Deira fyrste musikalske møte var for 40 år sidan, saman med Per Egil Hovland på fløyte. Det resulterte i «Pilegrimens songbok», produsert av Erik Hillestad. Den fekk dei Spelemannsprisen for. Og enda held dei på desse karane! Slikt vert det godt samspel og gode historier av, som Sondre dela raust utigjennom kvelden.

Gerd Danbolt Svalastog takkar Iver Kleive (t.v.) og Sondre Bratland. Foto: Marianne Lystrup

Iver Kleive opna med Toccata i D-moll av Johan Sebastian Bach, intenst og flott, og meir av same kaliber fekk me høyre utover i konserten.

Sondre sin framføring av salmer i folketonetradisjon er vart og nært, nokre songer åleine, nokre til Iver sitt særprega, fine akkompagnement.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei synte korleis gamle salmemelodiar hadde vandra frå til dømes Bach, og blitt transponera inn i ein folkesongtradisjon, - det tok jo tid før ein fekk orgel i kyrkjene her nord.

Tor Ulsvik sin «Store, store Gud» vart etterfølgd av Iver Kleive sin Toccata over «Store Gud vi lover deg», - mektig!

Iver Kleive. Foto: Marianne Lystrup

Sondre song oss rundt i kyrkjeåret og enda med håpet «Tenk når eingong»…

Sundag var det konsertmesse med dåp, og sjeldan har vel eit dåpsborn med familie blitt innhylla i så mykje flott musikk! Det sytte organisten vår, Robertas Lamsodis for, saman med Vitali og Larissa Pukick på trompet og orgel.

Robertas Lamsodis og Hallvard Jørgensen. Foto: Privat

Og gleda og takksemda hjå kyrkjelyden var lett å høyre i salmesongen, - det var berre smil å sjå!

Grungedal sokneråd takkar alle som på ulike måtar har bidrege til at orgelet kom på plass i den vakre kyrkja vår og dei som sytte for så herlege musikalske opplevingar!

Og orgelet står der, klart for meir orgelglede!

Grungedal sokneråd

Sjå video på VTB-TV frå då orgelet blei installert i kyrkja: