Sentrumsprosjekt i Morgedal: Karl Endre Bjerk (f.v.), Olav Gjersund, Aslak Slettemeås og Kåre Nordskog. Foto: Åsne Andersen Berge

Nå legg dei siste hand på sentrumsprosjektet

Med fleire praktiske aktivitetar og meir informasjon og historie, trur Vest-Telemark museum og Morgedal utvikling at turismen i bygda vil auke. Nå er siste del av sentrumsprosjektet klart.

Morgedal er mest kjent for skihistoria si, men tømmerfløyting har også vore viktig for bygda. Det er temaet i siste delen av sentrumsprosjektet som skal skape fleire turistattraksjonar og gi meir informasjon om Morgedal si historie.

Prosjektet starta i 2019 då dei i Morgedal bygde verdas største vogge. Sidan har det blitt rydda langs E134 og det har vorte skilta med skihistorie og anna informasjon rundt om i bygda. Det er også laga ein app der ein kan finne meir informasjon som høyrer til Morgedalsløypa.

I fjor haust heldt sentrumsprosjektet fram. Då vart siste delen av prosjektet sett i gang. Prosjektet gjekk ut på å skape ein modell av vassdraget frå Morgedalsåi til Sundkilen. Støypinga byrja i fjor haust. I vår har prosjektleiar Tarjei Gjelstad og Karl Endre Bjerk frå Vest-Telemark museum (VTM), med fleire, jobba for å gjere ferdig vassdragsmodellen. Det har blitt lagt nytt gras, bygd modellar av gamle hus og av sjølve vassdraget.

Planen er å få vassdraget komplett før opninga fredag 10. juni – Sondre Norheims bursdag. Då vert aktivitetsparken ved skieventyret opna. Programmet for opninga inneheld både song frå koret Fjellrøyst, taler, informasjon, underhaldning og omvising i utstillinga som har fått namnet «Fløyting i Morgedals- og Dalaåi».

Fornøgde: Olav Gjersund (f.v.), Karl Endre Bjerk, Kåre Nordskog og Aslak Slettemeås jobbar for å gjere ferdig vassdragsmodellen. Foto: Åsne Andersen Berge

Sentrumsprosjektet gjer at det vert fleire og meir sentrale turistattraksjonar i Morgedal. Både store og små kan leike, og prøve seg fram med tømmerfløyting i vassdraget.

– Det manglar ofte noko praktisk på fleire museum, seier Karl Endre Bjerk frå VTM.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han seier det har kome mange fleire turistar etter at det blei mogleg å prøve slusing av båtar på museet i Eidsborg.

Skieventyret blir eit sentralt aktivitets- og historieområde. Alle aktivitetane er delar av Morgedalsløypa. Nå alt vert samla på ein plass, er det lettare å sjå at det er noko som skjer for dei som køyrer forbi. Dette kan gje bygda fleire turistar.

Morgedal utvikling har fått hjelp av Kviteseid kommune med 700 000 kroner, fylket har bidratt med 550 000 kroner, Sparebankstiftelsen DNB med 600 000 kroner og Sundsbarm kraftverk med 200 000 kroner. Det har totalt blitt investert 1,8 millionar kroner i anlegget. Vassdrag-modellen er siste del av prosjektet for nå, men det er framleis ein plan om å byggje fleire modellar seinare for å få fram meir av historia.

Aslak Slettemeås, Olav Gjersund og Kåre Nordskog har vore med å byggje og stelle i stand modellen og aktivitetsparken.

Koip: Ein 45 meter lang kopi av Morgedalvassdraget er nå på plass på uteområdet framfor Norsk skieventyr. Foto: Åsne Andersen Berge