Heidra: Guri Vesaas var redaktør i mange år i Samlaget, og gjorde ein stor innsats for den nynorske barnelitteraturen.

Guri får Storegutprisen

Guri Vesaas frå Vinje arbeidde som redaktør i Det Norske Samlaget i mange år. Nå blir ho heidra for innsatsen for den nynorske barnelitteraturen med Storegutprisen 2022.

– Guri Vesaas har knytt til seg forfattarar og illustratørar med vilje og evne til fornying og modernisering - både norske og utanlandske - og såleis vore med på å byggje barnelitteratur med høg kvalitet, på nynorsk. På denne måten har ho styrkt den litterære sjølvtilliten til unge nynorskbrukarar, heiter det i grunngjevinga frå juryen. Ho har ikkje berre gjort den nynorske barnelitteraturen betre, hennar bidrag har løfta kvaliteten på heile den norske barnebokheimen.

Vesaas arbeidde med barnebøker i Samlaget i 41 år, og når ho får Storegutprisen 2022 er det spesielt for den store innsatsen ho har gjort for nynorsk barnelitteratur. Juryen trekkjer også fram at Guri Vesaas er ein drivande god omsetjar og at ho under namnet Hanna Midtbø har omsett om lag 50 barnebøker til norsk.

Artikkelen held fram under annonsen.

Prisvinnaren er strålande fornøgd med at nynorsk barnelitteratur på denne måten blir lyfta fram og aktualisert.

– Me har nyleg fått offentleg slått fast at det kjem ut altfor få barnebøker på nynorsk. Kanskje tida er inne for at det offentlege satsar på dei nynorske forfattarane slik at me kan få ny vekst og bløming innan barnelitteraturen, seier Vesaas i ei pressemelding.

Storegutprisen blir delt under Litteraturdagane i slutten av august.