Kjem til Seljord: Gunhild A. Stordalen. Foto: Jørgen Gomnæs

Gunhild Stordalen kjem til Dyrsku’n

Gunhild Stordalen og EAT skal delta på Dyrsku'n fredag 9. september.

– Korleis skal landbruket føre ein berekraftig matproduksjon i åra framover og korleis kan Noreg styrke mat- og landbrukssatsinga? Korleis skal verda sikre nok og trygg mat til nærare 9 milliardar menneske i 2030?, spør Dyrsku’n i eit presseskriv.

– Eg har vakse opp på eit lite småbruk, og eg hadde ei flott oppleving på Dyrsku'n i 2016. Eg gler meg til å kome tilbake og diskutere korleis me skal sikre ein berekraftig matproduksjon både for miljøet, bonden og den norske folkehelsa, seier Gunhild A. Stordalen, grunnleggar og president i EAT Foundation.

Dei siste åra har det vore ei stor auke i interessa for landbruk og matindustri. På Dyrsku'n skal ein mellom ana få informasjon om dei viktige spørsmåla ein står ovanfor når det gjeld matproduksjon, klima og helse.

– Me er glade for at Gunhild Stordalen deltar under årets Dyrsku. Gunhild skal mellom anna halde innlegg og delta i debatt med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Me har eit uttalt mål om å vere ein nasjonal samfunnsaktør innanfor mat og landbruk, og programmet under årets Dyrsku stadfestar dette. Dyrsku'n skal vere ein arena der viktige nasjonale og internasjonale spørsmål innan mat og landbruk skal kunne debatterast og diskuterast, seier administrerande direktør i Dyrsku'n, Geir Helge Espedalen.