Heidra med stimuleringsprisen: Denne durspelslåda, laga av Sofi Karlsson får årets Stimuleringspris på Dyrsku'n. Foto: Dyrsku'n

Dommarane melder om høgt nivå i Noregs største tevling innan handverk og design

99 produkt fekk premie då dommarane vurderte gjenstandane som blei levert inn til tevlinga i handverk & design, og fleire blei heidra med prisar og diplom for godt handverk. Denne helga kan du sjå alle gjenstandane på Dyrsku'n.

På den årvisse husflidstevlinga på Dyrsku'n har dommarane i år vurdert og dømt 99 innleverte produkt til premie, og kva premie handverkarane har fått kan ein sjå om ein les premielista her.

Noregs største tevling innan handverk og design blir årleg arrangera på Dyrsku’n saman med Norges Husflidslag og Vest-Telemark Museum.

Artikkelen held fram under annonsen.

Til årets tevling har 16 dommarar vore i sving for å vurdere arbeida som er sendt inn til tevlinga, og dommarane melder at det som alltid er eit høgt nivå på innsende produkt. Ein kan sjå alle produkta i utstillinga i Hall B under Dyrsku’n denne helga.

I tillegg til at dommarane vurderer alle gjenstandane blir det også delt ut diplom og prisar til kandidatar nominert av fagdommarane innan kniv, rosemåling, sylv, smiing, tre og tekstil, melder Dyrsku'n.

Fagjuryen har vurdert kandidatane og bestemt sluttresultatet. Juryen har vore sett saman av representantar frå Dyrsku´n AS og Norges Husflidslag: Embla Guntveit, Evelyn Utigard, Reidunn Lien Horgen og Linda Thiis.

Stimuleringsprisen til Durspelslåda

Juryen melder at Durspelslådan, laga av Sofi Karlsson, får årets stimuleringspris i 2022.

– Durspelslådan består av mange ulike teknikkar innan arbeid med tradisjonelle og manuelle, skjerande verktøy. Konstruksjonen til produktet er stødig, med plettfrie samanføyingar, og gode handhøvla overflater. Produktet sin dekor i karveskurd har ein leiken og levande ornamentikk med mønster som er teikna, rissa og skore med kniv. Det estetiske uttrykket er i så måte eit friskt pust til ein kultur kor nøyaktigheit og symmetri innan mønster har vore ei norm. Designen er leikent, velkomponert og har fleire funksjonar. Juryen ynskjer å stimulere handverkaren til vidare arbeid på feltet, som også kan inspirere andre til å kombinere leikne uttrykk med grundige og haldbare teknikkar innan trearbeid, står det i grunngjevinga.

Får pris: Smidde handtak Benjamin Kjelman Chapin- Nyskapingsprisen Foto: Dyrsku'n

Smidde handtak får nyskapingsprisen

Juryen melder at smidde handtak til dobbeltdører, laga av Benjamin Kjellman-Chapin, får Nyskapingsprisen 2022

– Handtaka syner handlag og smi-kompetanse på svært høgt nivå. Handtaka har plettfrie samanføyingar og handtaksparet har nærast identisk symmetri til kvarandre. Ein kan sjå referansar til historisk smedkunst og dessutan eigenarta designval som nærast gjer arbeidet til ein sjølvsagt del av korleis handtak til moderne og massive dører bør vere. Arbeidet kjennast solid, haldbart og har ein tidsrelevant utsjånad langt fram i tid. Arbeidet er med på å vise kor relevant, haldbart og spennande smiekunsten er, står det i grunngjevinga.

Norges husflidslag – Diplom for godt handverk: Til Ronja Revilla for denne veska. Foto: Dyrsku'n

Veske av Ronja Revilla

Juryen melder at diplom for godt handverk går til Ronja Revilla si veske, også kalla soft-case dokumentkoffert.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Veska har eit særs kvalitetsrikt og velfungerande heilskapsinntrykk. Handverkaren leverer eit høgt nivå på salmakarsaumen og utføring i alle detaljar. Proporsjonar i lokkets lengde, og dessutan i detaljar av lakseskinn i høve til veska si høgde og breidde harmonerer. Fargevala på utsida, som er blå som havet med fiskeskinnsdetaljar kontrasterer vakkert til den varme, brune og innbydande innsida. Juryen er imponert over handlag, materialval og design i dette arbeidet og vil derfor gje diplom for godt handverk for makalaust handverk, skriv juryen i grunngjevinga.

Les også
Ronja Revilla ynskjer velkomen til sommarbutikk i Treungen
Diplom for godt handverk: Flettestrømper William M.A. Riedlinger. Foto: Dyrsku'n

Diplom for godt handverk – flettestrømper av William M.A. Riedlinger

Juryen melder at dei gjev diplom for godt handverk til William M.A. Riedlinger sine handspunne og handstrikka flettestrømper etter tradisjon frå mannsstrømper frå Aust-Telemark.

– Strømpene er eit svært godt gjennomført arbeid. Heile prosessen frå sau til ferdig produkt er gjennomgåande grundig og vel utført, mindre enn 3 km avstand frå der ulla vart klipt til der den vart spunne og strikka til strømper. Handverkaren handsamar spinning på meisterleg vis og har elles tatt kloke materialval som passar til produktets bruk. Produktet består av fleire ulike teknikkar som er jamt strikka. Til saman utgjer dette eit produkt til glede for brukar i mange år fram i tid, skriv juryen i grunngjevinga.

Diplom for godt handverk: Tægerkorg av Gry Oftedal. Foto: Dyrsku'n

Tægerkorg

Juryen melder at dei gjev diplom for godt handverk til Gry Oftedal si tægerkorg.

– I denne tægerkorga ligg det svært mykje tid bak. Handverket består av jamne tæger i liknande tjukkleik som har blitt reinsa på ein grundig måte. Det vitnar om god kunnskap i materialet. Opplegget og rutebindinga i botn er tett og symmetrisk utført og forma opp langs sidene er jamt formgjeve. Støttekanten under er solid. Tægerkorga er komposisjonsmessig velfungerande. Elles er korga handverksmessig godt utført på ein måte som relativt få meistrar i dag, skriv juryen i grunngjevinga.