Abba-feber i kulturskulen

450 personar var innom Granvin for å høyre og oppleve Abbaklassikerar og sjå teater basert på Mamma Mia-filmen denne veka.

To konsertar i forbifarten og to framsyningar i salen på Granvin sette Abba-feberen i full fyr i Seljord.

Torsdag kveld hadde Seljord kulturskule «Bare Abba» framsyning med teater og musikkelevar og lærarband i storsalen på Granvin. Publikum fekk sjå scenar inspirert av Mamma Mia-filmen og høyre mange kjente Abbaklassikerar både i teaterstykket og som innslag frå kulturskulebandet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Elevane i teatergruppa har skrive manuset til framsyninga sjølve og vore med og forma regien. Teaterlærar Gunn Steinstad har tilrettelagt manuset for scene og hatt hovudansvaret for regien og opplegget i teatergruppa som starta opp i oktober. Teaterelevane har kome med innspel og vore med på å bestemme regien undervegs. Oddbjørn Aase arrangerte all musikken for kulturskulebandet og songelevane og hadde det musikalske ansvaret for framsyninga. Resultatet blei eit musikalsk teatershow med både solistar og koristar og mange fengande Abbalåtar som publikum sette såpass pris på at det vart ståande applaus og stor jubel på torsdagskvelden.

Fredagsmorgon var det duka for skuleframsyning for elevar frå fyrste til sjuande klasse. Det var god stemning med klapping og engasjement blant elevar og lærarar som fekk ei god dose med kjente Abbalåtar som tydelegvis fortset å fenge nye generasjonar.

Teatergruppa består av: Live Flatland, Tyril Kleiva, Maren Jordbakke-Sigstad, Amalie Nenseter Sørensen, Julie Hagen og Kristina Haugland Lie.

Songelev-gruppa består av: Silje Greiner Nerbø, Maria Nenseter Sørensen og Elena Rådal.

Kulturskulebandet består av: Celina Lauvstad, Elise Klingan Valla, Kent Nicolay Fjæren, Håkon Rosnes Svartdal, Eivind Lindvik og Åsne Omtveit.

Lærarbandet består av: Oddbjørn Aase, Jo Henning Kåsin, Sigrid Aase, Kjetil Bergheim og Ragnhild Knudsen.

Tekst: Anne Torunn Øverbø (kulturskulerektor)