Helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen onsdag om utviklinga av koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

Høie: – Helsestyresmaktene ville vente med barne- og ungdomsidrett

Helseminister Bent Høie seier helsestyresmaktene ville vente med å opne for barne- og ungdomsidrett til 1. september. Han åtvarar mot å presse på for breidda.

– Eg vil understreke at vi har opna for barne- og ungdomsidrett frå 1. august viss smittesituasjonen er tilnærma lik det han er no, og vi har òg sagt at det gjeld berre aktivitet innan dei ulike krinsane. Det oppfattar eg som i tråd med tilrådingane frå helsestyresmaktene, sjølv om dei ikkje tilrådde å endre datoen til 1. august, seier Høie (H) til NTB.

– Dei ønskte ikkje å gjere ytterlegare endringar før 1. september, men regjeringa vektar ulike omsyn opp mot kvarandre, og vi har sagt at vi vil prioritere barn og unge. Vi meinte det var viktig å gi barne- og ungdomsidretten moglegheit til å førebu seg på at det kan bli lokale kampar frå 1. august, og eg opplever at det har vorte godt motteke.

Helseministeren gjer det klart at denne vurderinga gjeld berre barn og ungdom.

– Det er viktig for meg å understreke at dette ikkje må føre til at ein meiner det er eit argument for at også vaksne skal kunne bryte 1-meterregelen på idrettsbanen, for det er det ikkje, seier Høie.

– Vi meiner at det at barn og unge deltek i idrett, og er motivert til å vere med på idrett, er viktig både for dei det gjeld, for folkehelsa og for samfunnet vårt. Då veg vi det som viktigare akkurat no, med den smittesituasjonen vi har, og gir eit håp om å få konkurrere frå 1. august, men då avgrensa innan dei lokale områda. Då unngår vi det helsestyresmaktene har påpeika som ein fare ved cupar og kampar, nemleg at barn og unge og følgjarane deira byrjar å reise omkring og møtast med mindre enn éin meters avstand.

Høie gjentek at rådet frå helsestyresmaktene var å vente til 1. september.

– Det handlar om at dei ønskjer å sjå an situasjonen, og vi har òg lagt inn atterhaldet om at smittesituasjonen må vere under kontroll 1. august for at vi skal kunne gjennomføre dette.

(©NPK)