Moro på sletta: Fotballskulen blir i år arrangert for 38. gong for barn og unge.

250 har sagt at dei kjem – har plass til 70 til

– Me har banekapasitet til 320, fortel leiar for fotballskulen i Vrådal, Solveig Nekstad Grave, som er positiv til fleire deltakarar men har takka nei til instruktørar.

Førebuingane til den årvisse Tine fotballskulen i Vrådal er i gang. Barn fødd frå 2008 til 2018 skal 1. til 5. juli spele, trene og leike på grasmattene ved klubbhuset til idrettslaget.

– Me ser at veldig mange lokale fotballspelarar har meldt seg på, og eg trur det er absolutt flest frå Treungen til nå, fortel Nekstad Grave.

Artikkelen held fram under annonsen.

At deltakarane gler seg til fotballskulen set ho pris på, og at tidlegare deltakarar gjerne vil kome tilbake for å vere instruktør er også svært positivt.

– Me har faktisk venteliste på dei som får vere instruktørar, og har måtta sagt nei til godt kvalifiserte instruktørar. Nokon av instruktørane har vore her sidan dei tidlegare hadde eigne barn på fotballskulen, men vel likevel å kome tilbake år etter år, rosar leiaren.

Ho har tolv hovudinstruktørar og mange ungdom og vaksne hjelpeinstruktørar i tillegg.

– Me er opptekne av at alle skal bli sett, seier Nekstad Grave.

– Noko nytt eller endringar på årets arrangement?

– Nei, alt blir som før. Me gjer det slik me har gjort før, sidan det fungerer godt og gler oss til å ynskje alle velkomne 1. juli.