Padling på Seljordvatnet.
Padling på Seljordvatnet. Foto: Telemark Næringhage

Med hjerte for det våte element

Både i jobben og på fritiden forholder Rebeka seg til elementet vann. På den ene måten matematisk og logisk, den andre er ren begeistring, og begge deler finner hun i Seljord.

{{imageLeft}}

Foran seg på skjermen har Rebeka detaljerte tegninger over et vannbehandlingsanlegg hun for tiden jobber med. Som en av fem ansatte på lokalkontoret til Norconsult i Seljord har veien vært kort fra nyutdannet til medarbeider med stort ansvar.

– Læringskurven er bratt og jeg lærer noe nytt hver dag, smiler Rebeka.

Her får hun muligheten til å utvikle seg i den retningen hun ønsker. Våren 2017 var hun ferdig med sin master i fysikk, og spesialiteten ble vann og avløp. Noe hun ikke hadde planlagt da hun startet på utdanningen i Slovenia, men tilfeldighetene, eller var det kanskje kjærligheten, ville det annerledes. 

Læringskurven er bratt og jeg lærer noe nytt hver dag

Strug i Slovenia 
Samboer og hundeeier  |  Master i fysikk
Turer med hunden, kajakk-padling 
og scrapbooking
Strug i Slovenia Samboer og hundeeier | Master i fysikk Turer med hunden, kajakk-padling og scrapbooking
Vil DU jobbe i Seljord?
Book et møte med Mathias H. Kleppen
Mathias.H.Kleppen@norconsult.com
Vil DU jobbe i Seljord? Book et møte med Mathias H. Kleppen Mathias.H.Kleppen@norconsult.com

Skole i Porsgrunn

I Slovenia møtte hun nemlig mannen som kapret hennes hjerte, men han var bare på gjennomreise og måtte etter en stund dra hjem til Norge. Etter et år med avstandsforhold sjekket Rebeka mulighetene for å være utvekslingsstudent.

– Det ble et år på skole i Porsgrunn og den første sommeren fikk jeg jobb på Vestfold Vann, forteller hun. Året etter gikk kapasiteten Rebeka på norsk-kurs samtidig som hun jobbet for Vestfold Vann og studerte Samfunnskunnskap for utenlandske studenter på fulltid i Bø.

– Vi bodde i Porsgrunn og jeg pendlet. Det var et hektisk år, konkluderer hun. 

Jeg fikk muligheten til å jobbe med noen av de beste i landet

DRIFTSOPERATØR FOR PILOTANLEGG

Så lenge Rebeka kan huske, har hun latt seg fascinere av fysiske lover og matematiske formler. Å se det logiske i hverdagens mange begivenhetsrike sammenhenger. Det ble naturlig å gå denne veien også i utdannelsen. Hun kombinerte masteroppgaven med jobben på Vestfold Vann og hun fikk mange spennende og store utfordringer.

– Vi jobbet med alt fra vedlikehold av allerede eksisterende anlegg til simulering av nye vannforsyningsnett, forteller Rebeka.

– Vi skulle blant annet finne ut hvor det var mest egnet å plassere et basseng på 60.000 m3!

Hun var i tillegg til dette driftsoperatør for et pilotanlegg hvor de testet nye måter å rense vannet på. Det var her hun første gang jobbet med Svein Forberg Liane. Bekjentskapet som senere skulle lede henne til Seljord. Det var altså tilfeldighetene som sendte henne i retning vannets verden. For henne var det en ideell mulighet. Her fikk hun kombinere matematiske utregninger med fysiske lover. For hva skjer når nedbøren blir stor og grunnvannet stiger?

– Med 2D-modellering av avløpsnett og overvannsnett kan en med detaljerte utregninger finne ut hvor mye kapasitet et anlegg må ha for å takle forskjellige nedbørshendelser, forklarer Rebeka.

Det er blant annet slike konsulenttjenester hun og de andre i det nye lokalkontoret til Norconsult i Seljord tilbyr. 

Å sette seg i kajakken og stille bryte den blinkende vannskorpen, det er ren og skjær begeistring

EN UNIK MULIGHET

For hun havnet i Seljord. Etter avslutning av prosjektene begynte hun å søke jobber. Hun ville oppleve mer. Både i jobben og på fritiden. Det varte ikke lenge før hun fikk en spennende mulighet i Nes kommune like utenfor Oslo. Samtidig dukket det opp enda et tilbud. Fra Norconsult i Seljord. Valget ble enkelt for Rebeka.

– Jeg fikk muligheten til å jobbe med noen av de beste i landet, smiler hun.

Hun sikter til Forberg Liane og staben i toppetasjen på Næringsbygget midt i Seljord sentrum.

– Jeg vokste dessuten opp i en liten bygd i Slovenia der alle kjenner hverandre og nærheten til naturen er umiddelbar. Rebeka snakker varmt om hjemplassen sin. Den minner henne om Seljord.  

Les mer#Tidtilmeir 

Hun og kjæresten valgte å flytte. De kjøpte hus og fra hjemmet til jobben er det kun en liten gåtur. Hun trenger ikke ta bilen, eller sitte i kø.

– Det liker jeg så godt, sier Rebeka og ser ut av de store vindusflatene i Norconsult-etasjen. Der ute ligger Seljordvatnet med sitt knallblå vannspeil. Det er nemlig ikke bare i arbeidet Rebeka har hjerte for det våte element. 

{{facts}}

Innhaldet i denne artikkelen er ikkje laga av Vest-Telemark blad sin redaksjon, men av Telemark næringshage.

Vest-Telemark blad er opptatt av eit tydeleg skilje mellom redaksjonelt og kommersielt innhald. Om du opplever at denne eller andre annonsar på vtb.no er utydeleg merka, gje oss gjerne beskjed på e-post: annonse@vtb.no

 

Det er mange som ynskjer å kombinere ei 

interessant karriere med eit godt liv på landet, men er det mogeleg?

 I Vest-Telemark finst kompetansearbeidsplassarpåhøgde meddei beste miljø i Norge og verda.

Telemark Næringshage er tett på mange av 

deira utviklingsprosjekt, og oppdagar at dei sit

påspanande stillingar som ikkje vert utlyst.

Ein logisk brist vi har tenkt å gjere noko med. 

#tidtilmeir handlar om moglegheiter og om å ta eit val. Det handlar om «worklifebalance» ogåsetje sine eigne fotavtrykk.

Vi formidlar historiar om menneske som har gjort nettopp det samstundes som dei representerer si bedrift som er på søken etter fleire tilsette. 

Kanskje er det deg eller nokon du kjenner?

#tidtilmeir kan bli din og min hashtag 

– den kan syne det gode livet på og utanfor 

jobben her i Vest-Telemark. Ta den i bruk.

Prosjektleder Telemark Næringshage:

Guro Mæland, guro@telemarknh.no