Snøskred: Bilde av skred tatt på Tyinfjell 2017. Foto: Emil Fillingsnes

– Unngå alt skredterreng

Varsom.no melder om stor snøskredfare i Vest-Telemark laurdag.

«Kraftig vind og mykje snø vil føre til stor vindtransport av snø inn i leområde. Det er forventa at store skred kan losne av seg sjølv. Unngå alt skredterreng.»

Det er laurdagsvarselet for Vest-Telemark, minus Nissedal og Fyresdal, på varsom.no.

Faregraden er sett til 4 på ein skal frå 1 til 5. 5 (meget stor) er svært sjeldan.

Stor fare: Fargegradskala for snøskred 2020. Foto: varsom.no