Dersom fleire klarer seg i lengre tid, så gjer det at handteringa av ei eventuell krise vil gå mykje lettare, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Regjeringa skjerpar beredskapskrava: Må klare oss sjølve i sju dagar

No bør folk klare seg sjølve i ei heil veke i tilfelle krise, er rådet frå styresmaktene. Det er meir enn dobbelt så lenge som tidlegare tilrådd.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tilrår at flest mogleg er førebudd på å klare seg sjølve i éi veke ved kriser. Det er fordi kommunar, nødetatar og frivillige organisasjonar må prioritere dei som ikkje klarer seg utan hjelp.

Formålet med råda er å hjelpe folk til å dekkje dei mest grunnleggjande behova i ei krise: varme og lys, mat og vatn, informasjon og legemiddel og hygiene.

Artikkelen held fram under annonsen.

DSB har samla alle råda på nettsida sikkerhverdag.no.

Konto og kontantar

Blant tilrådingane frå styresmaktene er mat med lang haldbarheit, vatn, radio og førstehjelpsutstyr.

– Viss fleire klarer seg i lengre tid, så gjer det at handteringa av ei eventuell krise vil gå mykje lettare, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Nettavisen.

Eit anna råd er å ha konto i fleire bankar.

– Det kan oppstå ein situasjon der éin bank blir ramma av eit cyberangrep, slik at ein ikkje får ut pengane sine. Då kan det vere god beredskap å ha pengar på konto i fleire bankar. Av same grunn er det lurt å ha tilgang på kontantar.

Forverra tryggleik

Dei største endringane samanlikna med eigenberedskapsråda som vart gitt ut i 2018, er at varigheita på eigenberedskapen aukar frå minst tre dagar til ei veke. I tillegg er det meir detaljerte råd om kritisk medieforståing og tilhaldsstader i kriser, og felles eigenberedskap og psykisk helse i kriser.

Bakgrunnen for råda er ein varig forverra tryggingspolitisk situasjon i vår del av verda.

– I tillegg til den endra tryggingspolitiske situasjonen i Europa, ser vi at klimaendringane fører til stadig meir ekstremvêr som rammar oss i Noreg.

Artikkelen held fram under annonsen.

I samband med Eigenberedskapsveka 2024 vil DSB distribuere ein brosjyre som samlar dei oppdaterte råda til alle husstandar i Noreg.

(©NPK)