Smittestopp-appen som vart lansert i april (biletet), vart trekt tilbake tidlegare i år. Måndag kjem det ein ny versjon. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Ny smitteapp blir lansert måndag

Folkehelseinstituttet (FHI) håpar flest mogleg lastar ned den nye smitteappen når han blir lansert måndag. No blir personopplysningane verande i telefonen din.

Den nye appen deler namnet Smittestopp med den utskjelte forgjengaren sin som styresmaktene trekte tilbake tidlegare i år. Det er òg det einaste dei to appane har til felles, skal ein tru Folkehelseinstituttet.

Appen blir tilgjengeleg i forkant av den varsla koronapressekonferansen til regjeringa måndag.

Den danskutvikla mobilapplikasjonen nyttar til forskjell frå forgjengaren sin ikkje GPS-data, han lastar ikkje opp personopplysningar til ein sentral server og han vil berre bli brukt til smittesporing, ikkje analyse eller forsking.

Jo fleire, jo betre

– Jo fleire som bruker appen, jo meir effektiv vil han bli. Derfor håpar vi flest mogleg vurderer appen for nedlasting når han er klar måndag i App Store og Google Play, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI til NTB.

Appen er meint for dei over 16 år, og det er frivillig å bruke han. Det er heller ikkje nødvendig å logge seg inn, med mindre ein sjølv skal melde frå at ein har testa positivt for koronaviruset.

Programmet bruker berre bluetoothteknologi. Gjennom eit sinnrikt system med digitale nøklar som blir lagra i telefonen din, og som hyppig blir oppdatert og blir skifta ut, blir opplysningar du sjølv legg inn om koronasmitte berre delt når du sjølv ønskjer det. På same måte vil brukaren bli varsla dersom ein annan legg inn opplysningar om smitte og dei har vore i nærleiken av kvarandre.

Sjølv om ein vaksine er på veg og styresmaktene håpar på å få kontroll over koronapandemien, ser på FHI likevel at ein smitteapp kan vere viktig for å stanse spreiinga av smitte i samfunnet. Og sjølv om Noreg startar vaksinasjonen i romjula, vil det ta tid før alle er vaksinerte og viruset ufarleggjort.

Ustabil smittesituasjon

– Det vil ta tid før alle er vaksinerte, og smittesituasjonen er ustabil og kan endre seg raskt. Derfor har vi behov for ein app som Smittestopp som kan supplere dei andre tiltaka og bidra til å stoppe vidare smitte, seier Knudsen.

I spørjeundersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion svarte nyleg 41 prosent av dei spurde at dei vil ta den nye smittesporingsappen i bruk. Omtrent like mange, 39 prosent, svarte at dei ikkje vil ta han i bruk. Resten svarte at dei ikkje veit.

Det danske IT-selskapet Netcompany, som allereie har utvikla danske Smittestopp, var det einaste selskapet som leverte eit tilbod, og dei fekk oppdraget med å utvikle den nye norske appen for digital smittesporing.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)