Må koke drikkevatnet

Natt til sundag vart det tomt i høgdebassenget til Dalen vassverk.

Det opplyser Tokke kommune på sine heimesider.

Det er truleg brot på leidningen til høgdebassenget som er årsaka til at det gjekk tomt. Det gjev mindre kapasitet og dermed er det vatningsforbod.

Artikkelen held fram under annonsen.

Drikkevatn må også kokast fram til kommunen får svar på prøvene.