Kanallotteri: Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørårdgjevar i Seljord kommune, Anita Cesile Kirkevold, vassområdskoordinator, Eivind Sandvik Schartum, prosjektleiar og Audun Aasmundtveit, miljø- og utmarkskonsulent i Kviteseid kommune. Foto: Øystein Øygarden

Inviterer til ryddedugnad langs vatnet. Lokkar med premiar.

Inviterer til søppeldugnad langs vatnet

Fram til midten av oktober kan dei som ryddar langs vatna vera med i Kanallotteriet.

I Vest-Telemark er kommunane Seljord, Kviteseid og Tokke med i Kanallotteriet – friviljug rydding av eigarlaust avfall.

– Det må jo bli ein konkurranse om kven av kommunane som samlar inn mest søppel, seier vassområdskoordinator Anita Cesile Kirkevold med eit smil.

«Plast i havet tar livet av millioner av fisk, sjøfugl og marine pattedyr kvart år. Plasten blir fragmentert ned til mikroplast og blir ein del av krinsløpet. Din innsats med å plukke søppel er eit viktig bidrag for å hindre at plastsøppel finn vegen ut til havet», heiter det på plakatane som er hengt opp mottaksstasjonar rundt om.

Her er det også sekkar og lodd som ein merkar sekkane med før ein hiv dei i kontainaren.

– Ein gong i månaden (fire trekkingar) blir det trekking av pengepremiar. Fyrste gong er i juli. Det blir også ei årleg nasjonal trekking, seier Kirkevold.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei store vassdraga i Telemark transporterer avfall nedover. Til slutt hamnar det i havet.

– I Seljord har det vore tradisjon å plukke søppel langs vassdraget. Småbrukarlaget, grunneigarlag, skular og enkeltpersonar har bidratt. I år har det på grunn av koronaviruset ikkje vore mogleg med organiserte ryddeaksjonar, seier Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørårdgjevar i Seljord kommune.

– Sommaren i år blir annleis, så kanskje folk har betre tid til å rydde langs vatna der dei bur, håpar ho.

Kanallotteriet blei lansert i fjor, og byggjer på Kystlotteriet som har vore arrangert nokre år.

– Kystlotteriet har vore ein stor suksess langs kysten og mange forsøpla strender er nå fri for søppel. Det er like viktig å rydde innlands, seier Kirkevold.

Kirkevold seier dei ikkje vil ha farleg avfall i kontainarane, og ber om at søppel som ikkje høyrer heime i ryddedugnaden blir plassert ved sida.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det ligg til dømes ein del bilbatteriet langs vatna, seier ho.

– Og så vil me ikkje ha hushaldningsavfall, legg ho til, og veit av erfaring at det er nokon som fyller kontainarane med «vanleg søppel».

I Telemark er det totalt 10 ryddestasjonar i til saman sju kommunar (Midt-Telemark, Notodden, Hjartdal, Nome, Seljord, Kviteseid og Tokke). I Seljord er stasjonen ved Seljord camping, i Tokke ved kommuneverkstaden på Dalen, og i sentrum i Kviteseid.

Kanallotteri: Eivind Sandvik Schartum, prosjektleiar, Anita Cesile Kirkevold, vassområdskoordinator, Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørårdgjevar i Seljord kommune og Audun Aasmundtveit, miljø- og utmarkskonsulent i Kviteseid kommune. Foto: Øystein Øygarden