Helseminister Bent Høie (H) på koronapressekonferansen onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

Høie om nordmenn som trassar reiseråd: – Dei tek auka risiko

Fleire nordmenn trassar reiseråda frå styresmaktene og dreg på ferie til Spania og Sverige. – Eg tilrår ikkje folk å hamne i karantene unødig, seier Bent Høie.

– Det er definitivt ein større risiko å reise til landa vi rår mot reiser til, enn å bli i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Styresmaktene rår mot reiser som ikkje er strengt nødvendige, til alle land utanfor Norden, og dessutan Sverige med unntak av Gotland.

Likevel vel mange nordmenn å trasse reiseråda. Tysdag skreiv VG og NRK om nordmenn som reiser på ferie til Spania og Sverige, og som «tar sin karantene» når dei kjem heim igjen. Det er ikkje ein strategi helseministeren vil tilrå.

– Eg er glad for at dei tek karantenereglane på alvor, men eg tilrår ikkje folk å planleggje for å hamne i karantene unødvendig. Så må den enkelte gjere sine vurderingar, seier han.

Situasjonen kan endre seg

Sverige og Spania er blant landa i Europa med flest rapporterte smittetilfelle. Ifølgje det europeiske smitteverninstituttet ECDC er det i Sverige no registrert 597 smitta per 100.000 innbyggjarar, medan det i Spania er rapportert 528 smitta per 100.000. I Noreg er talet 165 per 100.000.

Mange fryktar òg at smittepresset kan auke når turistar kjem frå utlandet.

– Viss det skjer ei endring i smittesituasjonen når ein er på ferie i eit land, så må ein vere førebudd på at det òg der kan komme lokale reglar og restriksjonar som kan påverke situasjonen ein er i. Til dømes kan flyreiser stoppe opp, og ein kan bli beden om å halde seg inne, seier Høie.

– Sjølv om ein kan vurdere smitterisikoen ut frå inntrykka ein får frå dag til dag, så er det land i Europa som har betre oversikt over smittesituasjonen enn andre, og den varierer mellom regionane i europeiske land.

Nektar ikkje folk å reise

Høie er likevel klar på at sjølv om styresmaktene rår folk til ikkje å reise utanfor Norden, så er det ikkje forbode å gjere det.

– Vi gir dei råda vi meiner det er tryggast å følgje. Så er det ikkje slik at vi nektar folk å reise ut av landet. Men eg understrekar at når dei vel å trasse reiseråd, så er det viktig at dei følgjer reglane våre når det gjeld karantene når dei kjem tilbake, og at dei følgjer råd når dei er ute på reise, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fredag er det to veker sidan sist regjeringa oppdaterte reiseråda sine, og dei har varsla at oppdaterte reiseråd vil komme minst kvar 14. dag.

Høie vil ikkje stadfeste at det kjem oppdaterte reiseråd førstkommande fredag.

– Det kjem ei oppdatering ganske snart, seier han.

(©NPK)