Samarbeid: Til saman har dei 66 år med baksteerfaring. Nå har Gro Hommo (f.v.), Inger Marie Bakås og Anne Underberg gått saman i Bakstelauget og slepp ein heilt ny kling ut på marknaden. Foto: Kari Smeland

Har brukt tre år på å utvikle ny kling. – Den skal bli meir kjent enn Vestlandslefsa

Gro Hommo, Inger Marie Bakås og Anne Underberg har til saman 66 år med baksteerfaring. Nå har konkurrentane danna Bakstelauget og med store ambisjonar slepper dei ein heilt ny kling på marknaden.

– Den skal bli meir kjent enn Vestlandslefsa, seier Gro Hommo.

Ho fortel at dei tre samarbeidspartnarane i Bakstelauget har brukt om lag tre år på å utvikle den nye klingen til eit ferdig produkt. Alle dei tre har bakt kling i årevis, så kva er annleis med denne klingen?

– Det tek veldig lang tid å lage kling, men me har nå funne ein måte å gjere det raskare på, fortel Inger Marie Bakås.

Det ligg det mykje arbeid bak, om lag to år har det tatt, og dei har fått prosjektmidlar frå Innovasjon Noreg til å arbeide med prosjektet. Dei kan sjølvsagt ikkje røpe akkurat kva dei gjer, men ved å gjere produksjonen kjappare kan klingbakinga også bli meir lønnsam.

Dei brukar berre norske råvarer, og er opptatt av at klingen er eit reint, norsk produkt heilt utan konserveringsmiddel.

– Eg meiner det er ein styrke. Det er viktig å bruk gode, norske råvarer. Støtt bonden – et norsk mat, seier Bakås.

Godt samarbeid

Til vanleg driv Bakås Skreppa i Morgedal som er godt kjent for sine flatbrød, Hommo er godt kjent for ost og pizzabotnar i familieverksemda Lega i Øyfjell, medan Anne Underberg driv Heimebakeriet i Gvarv.

– Det er også ein fordel å samarbeide når me skal kjøpe inn varer. Det er rimelegare å kjøpe inn i større kvanta, seier Hommo.

I tillegg har dei erfarne matprodusentane mykje moro når dei arbeider saman. Latteren sit laust også når dei fortel om prosessen med Bakstelauget.

– Hadde me ikkje hatt det moro, hadde me ikkje halde på, seier Hommo.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ambisjonar: Målet til Bakstelauget er å selje klingen over heile landet. – Den skal bli meir kjent enn Vestlandslefsa, seier Gro Hommo. Foto: Kari Smeland

– Litt moro må me ha det, og så er det ein god del ambisjonar, seier Underberg.

For ambisjonane for den nye klingen er klare, og tilbakemeldingane har vore gode.

– Den skal ut til heile landet. Me var på Smak-messa, ei bransjemesse, i Lillestrøm i byrjinga av mars. Det var moro å sjå ansiktsuttrykket til dei som smaka på klingen, fortel Bakås.

– Målet er å skape fleire arbeidsplassar. Målet i år er å skape eitt nytt årsverk, og eg trur me klarer det, seier Hommo.

Førebels kjem produksjonen til å føregå i dei tre ulike verksemdene, men på sikt er målet å samle klingproduksjonen på ein stad. Dei har også sett på ei maskin som kan gjere klingbakinga langt enklare og kjappare.

– Den kostar to millionar, så me må selje litt fyrst, seier Hommo og smiler.

Les også
Gro måtte finne ein rask og god måte å lage mat til svoltne barn mellom fjosstell, ysting og baking

Frå hundre til bråstopp

Dei gode tilbakemeldingane frå bransjefolk fekk dei i byrjinga av mars, og alt låg til rette for ein god start på lanseringa av klingen. Men nokre dagar seinare stengde landet ned, og det førte til utfordringar for dei små matprodusentane som har om lag ein tredel av omsetjinga si frå marknadar og messer der mange folk møtest.

I tillegg kjem den store marknadsføringsverdien av å vere til stade på store marknadar som Dyrsku'n eller Matstreif i Oslo. Det har vore ei krevjande tid å marknadsføre og lansere eit nytt matprodukt i. Bakstelauget har heller ikkje kunne vore til stades i butikkar og delt ut smaksprøver.

– Neste veke får me lov til å drive salsfremjing i butikken av emballerte prøver. Me må sjølvsagt passe på smittevernreglane som at det ikkje blir for mange folk der, fortel Bakås.

Det betyr mykje for dei å kunne vere til stades med det nye produktet i butikkane. Så neste veke går turen til Skien for å dele ut kling.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eg såg veldig mørkt på det ein periode, så eg vart veldig glad nå når me kan kome i butikkane igjen, seier Bakås.

Til Svalbard

Målet er at Bakstelauget-klingen skal bli eit kjent produkt over heile landet, men førebels er den berre på plass i butikkane rundt i Vest-Telemark, og nokre butikkar i Bø, Grenland og Oslo. Den komande tida er noko uviss med tanke på kor lenge restriksjonar og påbod kjem til å vare. Men nokre knappe timar etter intervjuet med Bakstelauget, ringer Hommo VTB.

– Nå har eg akkurat snakka med butikken på Svalbard, og dei vil gjerne prøve klingen. Så om det er tillate og greitt då, reiser me opp dit alle saman i oktober og lanserer klingen. Det er veldig moro, seier Hommo.

Les også
Erobrar landet med Morgedalsbrau