annonse

Dispensasjon for vassleidning

+ Vågslid: Plan- og miljøutvalet i Vinje har gjeve dispensasjon frå kommunedelplan Vågslid vedkomande byggjegrense mot vassdrag – den aktuelle røyrleidningen kan leggast i Arbuvatn og kum kan etablerast innanfor 50-meters sona til vassdrag.Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse