8.608 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp 14

Det var ved midnatt registrert 8.608 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.

Dette er ein auke på 14 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 32 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 16 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 242 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)