Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) orienterte fredag om den nye straumstøtta til næringslivet.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Vestre: Krevjande arbeid med straumstøtteordninga

Regjeringa la fredag fram straumpakken sin for bedriftene. Arbeidet har vore krevjande, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringa har hatt tett dialog med partane i arbeidslivet om dei nye tiltaka for næringslivet.

Ordningane, med mellom anna lånegarantiar og ei ny energitilskotsordning, vil truleg kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i område med spesielt høge straumprisar.

Men arbeidet med ordninga har vore krevjande, seier Vestre.

– På den eine sida må vi unngå å skape ytterlegare press i norsk økonomi, samtidig som vi ønskjer å gi straumintensive bedrifter hjelp til å omstille seg, seier Vestre.

– Løysingane vi har komme fram til, er ansvarlege og hjelper dei mest utsette bedriftene, seier næringsministeren.

Regjeringa varslar endringar i skattereglane som skal gjere det gunstigare å tilby langsiktige og føreseielege fastprisavtalar. Forslaga blir lagt fram for Stortinget med sikte på iverksetjing frå nyttår.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi oppmodar kraftselskapa til å starte konkurransen om fastpriskundane allereie no. Dette er det viktigaste tiltaket for å redusere straumkostnadene og uvissa for næringslivet, seier Vestre.

(©NPK)