Pause: Hans Flaaten og Anne Gro Lønnestad stenger Seljord Hage denne sesongen. Foto: Else Børte

Seljord Hage stenges i sesongen 2023

Styret i foreningen Seljord Økologiske Hage har vedtatt at Seljord Hage blir fysisk stengt, og ikke tilgjengelig for allmenheten i et drøyt år frem til 1. april 2024. De 3000 årlige besøkende vil ikke kunne besøke hagen i den kommende sesong. Om ett år vil vi ha et nytt styremøte for å se om den skal endelig avviklet. Det vil ikke bli skolehageundervisning for barna i Seljord i sesongen 2023.

Det er med tungt hjerte styret har tatt denne beslutningen, og vi beklager dette ovenfor alle besøkende, spesielt barna, men det er helt nødvendig. Foreningen Seljord Økologiske Hage har ikke midler til å drifte hagen, og Seljord kommune har ikke hatt vilje til å prioritere et grønt bærekraftig prosjekt.

Artikkelen held fram under annonsen.

At rådmannen før sommeren står på kommunestyremøte og formidler feilaktig og negativ informasjon om foreningen og driftsansvarlig var nådestøtet til beslutningen som nå har blitt tatt. Interessen blant politikere til å satse på Seljord Hage, har dessverre også vært for svak. Da langtidsbudsjettet skulle behandles i 2020 valgte SP og MDG å halvere opposisjonens forslag. Bevilgningene fra kommunen kan tyde på at det er liten forståelse for det hagen betyr for folk og miljøet, og kommunen har til nå ikke hatt visjoner og sett mulighetene som fins i en slik hage. MDG som kunne hatt Seljord Hage som sin fanesak og frontet hagen, slik som MDG gjør i mange andre kommuner, har isteden vært helt fraværende. Vi har fått mange reaksjoner på at heller ikke Senterpartiet har frontet en grønn, bærekraftig lunge i Seljord sentrum.

Les også
Refleksjoner over en kommuneadministrasjon som ser ut til å velge bort en Hage for fremtiden

Fylket har fra første stund ønsket at vi skulle forankre denne hagen i kommunen som et stedsutviklingsprosjekt, slik at de kunne bidra med midler, men det var Seljord kommunes administrasjon ikke interessert i.

Statsforvalteren derimot ser på dette prosjektet på en helt annen måte. Ellen Dagsrud i miljøvernavdelingen skriver i en utredning om urbant jordbruk på Statsforvalterens hjemmesider. «I Seljord har ildsjeler etablert en unik besøkshage – Seljord Hage – i hjertet av sentrum, en oase med et stort potensial for bl.a. både skolehage, inkludering, arbeidstrening og naturbruk for hele kommunen. Fra landbrukets ståsted er slike dyrkingsarenaer en unik arena til å øke allmennhetens kunnskap om naturgrunnlaget og verdier knyttet til matproduksjon og naturbruk, og slik sett sikre nye generasjoner med engasjerte og viktige medspillere.»

Stortingspolitiker Alfred Bjørlo tok opp temaet skolehage i en interpellasjon på Stortinget i høst. Han håpet at temaet blir løftet politisk i kommunestyrene over hele landet, og at man lar seg inspirere av de kommunene som har gått føre.

Det er dannet en ressursgruppe sammen med bl.a. en representant fra Statsforvalteren, som skal arbeide med å fremme Seljord Hage og prøve å formidle til politikerne hva Seljord Hage betyr for lokalsamfunnet. Seljord Hage er helt avhengig av kommunalt driftstilskudd, for å ha forutsigbarhet. Om dette ikke kommer på plass i løpet av 2023 blir hagen lagt ned for godt. Hvis det er politisk vilje, er det et håp om at hagen kan åpne igjen i 2024. I mellomtiden kan ikke hagen gro igjen, så det vil bli en redusert drift med noe produksjon av grønnsaker. Det vil også bli dugnader og tilbud om ulike kurs.

Dere kan følge oss på facebook og instagram.

Støtten fra sponsorene i næringslivet har vært den viktigste bidragsyter de siste årene.

De har nå sagt seg villig til å være med videre, frem til neste korsvei i april 2024, noe vi er utrolig takknemlige for.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hans Flaaten

for styret i Seljord Økologiske Hage