Rauland musikkorps på 17. mai i år. Ein litt annleis spelejobb i koronatider. I år måtte bebuarane på Vinje helsesenter halde meir avstand, men korpset stilte opp tett på glaset slik at publikum inne på sjukeheimen fekk både sjå og høyre musikken. Foto: Tone Tveit

Rauland musikkorps fekk kulturprisen

– Korpset spreier musikk og glede i Rauland og resten av kommunen.

Vinje kommune melder på heimesida si at Rauland musikkorps får kulturprisen for 2019.

Korpset blei starta i 1964 og har fram til i dag spreidd musikk og glede i Rauland og resten av kommunen.

– I ei tid der korpsrørsla har spela i motvind, har Rauland musikkorps greidd å ri stormen av. Æra for det har dei vaksne medlemmene av korpset. Ti vaksne medlemmer har vore på øving kvar onsdag og elles spela ved utal av tilskipingar i alt frå 40 til 25 år, skriv kommunen.

Ved starten i 1964 var korpset vegen til å lære å spele eit instrument. I dag finn mange eit tilbod gjennom kulutrskulen. Med Korps i skulen, frå 2010, har ein lagt tilhøva til rette for aspirantopplæring og seinare å bli korpsmusikant. Frå 1985 har korpset hatt dirigent og aspirantopplæring frå kulturskulen.

Det blir utdeling av prisen kr. 20.000.- på eit kommunestyremøte eller på ei tilskiping i kommunal regi. Diplomen er ein akvarell av Reidar Kolbrekk, opplyser kommunen på heimesida si.