Får støtte: Ingunn Furuvald og Jarand Barstad frå Flatdal lagar lokal podkast, Lokalpødden, og får økonomisk støtte frå dei folkevalde. Foto: Privat

Politikarane støttar «Lokalpødden» med 5000 kroner

Ingunn Furuvald og Jarand Barstad i Flatdal har starta «Lokalpødden», og søkte Seljord kommune om økonomisk støtte. Velvillige politikarar gjekk mot tilrådinga som var å gje avslag, og fann 5 000 kroner i den magre kommunelommeboka.

– Målet vårt er at dei som har busett seg i vår region, eller har ei tilknyting til Vest-Telemark skal kunne fortelje om sine prosjekt, idear og sitt virke. Me har ein teori om at vår region bør foreinas meir, ikkje politisk eller geografisk, det tek ikkje me stilling til, men sosialt. Me har til felles at me har valt å busette oss i distrikts-Noreg, men det har ofte slått oss at me ikkje kjenner kvarandre på tvers av kommunegrensene, skriv Furuvald og Barstad om prosjektet «Lokalpødden».

I haust starta dei to å spele inn podkastar, og har ifølge søknaden om lag 6000 avspelingar av «Lokalpødden».

Rådmannen føreslo å avslå søknaden frå dei lokal «poddarane», og grunngav avslaget med at kommunen har små midlar til denne type tiltak.

– Eg synest me burde støtte det. Podkast er i vinden, og det er ikkje berre enkelt å lage underhaldning for heile Vest-Telemark. Dei gjer ein god jobb for å marknadsføre Seljord og Vest-Telemark, uttala Carina Thorvaldsen (Frp).

– Det måtte vere noko nærast symbolsk. Me er skrapa til skinnet her, kommenterte Peter Fjågesund (MDG).

– Eg trur eg har høyrt alle podkastane deira så langt, og gler meg til fortsetjinga. Så eg synest det er rett å støtte dei litt, meinte Sondre Aasan (Sp).

– Det er tidleg på året og budsjettet i år er ikkje så sprekt, påpeika ordførar Beate Marie Dahl Eide (Sp), før ho føreslo eit tilskot til «Lokalpødden» på 5000 kroner.

Det vart samrøystes vedtatt.