Grungedal: Rui landhandel var ein gong eit senter i Grungedal.

Nytt bokprosjekt for historielaget

Berre tre år etter siste bokutgjeving er Sullamrei historielag i øvre Vinje i gang med innsamling av materiale til eit nytt verk. Denne gongen er det alle verksemdene og gründerane i soknet som skal dokumenterast.

Veit du noko om møbeltapetserar Anton Hansen, som bygde seg hus med verkstad like ved Grungebru? Eller om han på Sudheie som utforma Nerisonstolen? Eller Kaljord & Svalastog strikkeindustri i Grungedal? Eller kanskje du kjenner til Grungedal smørlag, eller Naustdalsaga i Tveiten? Om du er kjend i Edland veit du kanskje noko om oppgangssaga ved Bruflote eller slakteriet til Ånund Åsheim? Kan du historia til Fjellstad turistheim, eller nokon andre av dei mange overnattingsstadane i Vågslid? Då er styret i Sullamrei historielag interessert i å koma i kontakt med deg.

– Dette fekk dei til

Sullamrei historielag er eit aktivt lag med mellom 70 og 80 medlemer. For berre eit par år sidan gav laget ut storverket «Gardar og slekter i Grungedal sokn», ei slektsbok på 660 sider som dekkjer tida frå 1700-talet og fram til no. No er laget i gang med eit nytt bokprosjekt. Denne gongen vil dei få ned på papiret soga om føretak og historiske stadar i Grungedal sokn.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bygdedugnad: Leiar i Sullamrei historielag, Ragnvald Christenson, oppmodar folk i øvre Vinje om å fortelje det dei veit om ulike næringsverksemder i tidlegare tider – store som små.

– Gjennom åra har det vore mange kreative personar som har starta opp med ulike næringsverksemder. Somme av dei er framleis i drift medan andre er lagt ned. Me ser det som svært viktig å få skrive ned historia om dette og samle det i ei bok der me og komande generasjonar kan lesa om kva dei har fått til, uttalar leiar i historielaget, Ragnvald Christenson.

Grungedal sokn strekkjer seg frå brua over til Heie, over Mogane, gjennom Grungedal, Edland, Haukeli og Vågslid til fylkesgrensa vest for Haukeliseter, og mot Agder like før Bjåen.

Korleis har så øvre delar av Vinje blitt den turiststaden det har blitt? Jau, fillevêr i fjellet gjorde at folk tidt og ofte blei nøydde til å overnatte. Dermed voks dei fram slike verksemder som Fjellstad turistheim, Rui fjellstoge, Midtun gjesteheim, Rui hotell og Grungebru turistheim. Likeins serveringsstadar som Bratlands kafé, Haddebru kafé og Flothyl kafé, som alle er historie no.

I full drift: Vågslid hotell er ein av overnattingsstadane som er i full drift.

Ein bygdedugnad

No oppmodar historielaget folk som har noko å fortelje om næringsaktiviteten i bygda om å ta kontakt med laget og vera med på dugnaden for å få fram faktaopplysningar om kven som dreiv dei ulike verksemdene og kva tid dei ulike føretaka var i drift.

– Det er å håpe at me greier å få til ein bygdedugnad, slik at me får samla denne delen av lokalhistoria vår, seier lagleiaren og inviterer til medlemsmøte om saka på Norheimstunet onsdag 10. mai.

Planen er at boka skal ha kome frå trykkeriet og vera i sal under jolehandelen i år.