Sommartilbod: Jacob Semons er takknemleg for mogelegheita til å drive smått utanfor skisesongen. Foto: Symre Taugbøl Bang

Laurdagspub på Haukelifjell Skisenter

Haukelifjell Skisenter har open pub med pizzaservering kvar laurdag i sommar. Tidlegare har det berre vore ope i skisesongen.

Jacob Semons er pådrivar for tilbodet og er ein av dei to fast tilsette på Haukelifjell gjennom heile året. Det har ikkje vore lett for skisenteret etter at påska, som skulle ha vore fin og lang, blei øydelagt av korona. Han er glad for aktivitet utanfor sesong og håpar puben kan bli eit fast tilbod om sommaren.

– Eg trur korona kjem til å påverke reiselivet mykje, og at det ikkje kjem til å gå over med det fyrste. Det fører likevel til moglegheiter til å prøve ut nye ting, seier Simons som flytte frå USA til Noreg for seks år sidan.

Bruke brakkene

Tidlegare har puben berre vore open om vinteren. Mange norske turistar, fleire hyttefolk og arbeidarar som bur i brakkene ved skisenteret gjorde tilbodet mogeleg.

Mellom 60 og 80 arbeidarar som jobbar med opprusting av Vågslid- og Haukelitunnelen vil vere til stades på Haukelifjell mellom juni og oktober i tre år. Semons håpar dei vil gjera puben til ein fast møteplass.

Om vinteren vil det ikkje vere arbeid i tunellane, og skisenteret ynskjer å bruke brakkene til både sesongarbeidarar og gjester. Det kan bli eit godt tilbod for studentar og skiinteresserte som vil bruke heile dagen ute i anlegga. Dei har kanskje korkje råd eller behov for ei stor hytte eller leilegheit.

– Planen er å få til ei slags pakkeordning for heiskort og overnatting til ein rimeleg pris, seier Semons.

Ynskjer fleire lokale

Det er bra turistane og arbeidarane kjem innom, men Semons vil også minne dei lokale om at dei er velkomne. Det er få opne utestader i Vinje, og han håpar folk vil ta med familien på pizzakveld og vener på sportskveld. Det er også ope for alle over 18 år å nytte puben som han held open så lenge det er stemning for det.

Opne for det meste

Semons meiner området har mykje å by på, også på sommarstid. Han er mellom anna veldig interessert i å fiske, og skryter av flotte fiskevatn i nærleiken. Skisenteret ligg sentralt i Noreg og det er lett tilgang til Hardangervidda.

– Eg håpar folk vil utforske plassen meir og stikke innom for pizza og øl etter ein dag med tur, jakt eller fiske, seier Semons.

Han ynskjer også å arrangere større arrangement om sommaren, som konsertar eller fellesturar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Er det interesse er me opne for det meste, avsluttar Semons.