Lønn er som regel skattepliktig, men det finst unntak for småjobbar. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB / NPK

Småjobbar heime eller på hytta kan vere skattefrie

Skatteetaten minner om at det er mogleg å betale ein person inntil 6000 kroner skattefritt for hjelp i heimen eller på hytta.

Lønn er som regel skattepliktig, men det finst unntak for småjobbar, går det fram av ei pressemelding frå Skatteetaten.

– Det skal vere enkelt å gjere rett når du betalar nokon for å gjere småjobbar i hus og hage, og derfor har vi denne 6000 kroners-grensa, slik at det skal vere mogleg å gjere nettopp det, seier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er mogleg å betale ut 6000 kroner til fleire personar utan at det blir skattepliktig, men ikkje meir enn 6000 til kvar person pr. år. Og det er viktig å passe på at vedkommande som gjer jobben ikkje utfører arbeidet som ein del av næringsverksemda si.

– Mange treng litt ekstra hjelp når vinteren kjem, og då er det greitt å minne om at vi har denne skattefrie grensa for kva du kan betale for jobben. Det vil vere ein fin måte å gi ungdomar skattefrie småjobbar, seier Fischer.

Føresetnaden er at dei som tek jobben gjer det som privatperson, og at jobben berre er knytt til heimen eller fritidsbustaden, og at hjelpa blir leigt inn som privatperson. For anna arbeid er grensa for skattefri utbetaling 1000 kroner i året.

(©NPK)

Lønn er som regel skattepliktig, men det finst unntak for småjobbar. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB / NPK
Elisabeth Fischer er avdelingsdirektør i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten