Nordmenn blir bedne om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet fram til 15. mai. Men statsministeren seier at reiserådet trulig vil bli forlenga til å gjelde ut juni. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Slik kan sommarferien bli

Nordmenn blir oppmoda til å planleggje for sommarferie i Noreg også i år. Men Virke Reiseliv er optimistar når det gjeld utanlandsreiser i skuleferien.

Regjeringas råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer førebels til 15. mai. Men statsministeren seier den truleg vil bli forlengt til ut juni.

– Tilrådinga vår kjem nok til å vare til ut juni fordi dei fleste stadar framleis vil slite med at dei ikkje har komme så langt i pandeminedkjempinga, seier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg: Unngå utanlandsferie i juni

Onsdag gjorde Solberg greie for regjeringsplanen for gjenopning av Noreg. At alle vaksne over 18 år har fått tilbod om første vaksinedose i juli, ligg til grunn for planane.

Statsministeren seier at det ikkje er lurt å planleggje for utanlandsreiser i juni.

– Planlegg du for noko seinare, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi veit ikkje korleis utviklinga blir, og så veit vi ikkje korleis utviklinga blir der du har tenkt å reise, seier ho og peikar samtidig på at det truleg vil vere enkelte land som opnar for innreise utan karantenereglar, slik som Island og delar av Finland.

– Eg trur karantenereglar kjem til å vare ganske lenge i land der smitten er betydeleg over det norske nivået, seier Solberg.

Virke er optimistisk

Aktørar i reiselivet førebur seg på opning for feriar både i Noreg og utanlands til sommaren.

– Basert på prognosane til regjeringa tyder mykje no på at vi kan reise på ferie både i Noreg og til utlandet i skuleferien, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som etterlyser meir konkrete datoar.

NHO Reiseliv er òg optimistisk med tanke på sommaren og seier aktørane kan førebu seg på ein seinsommar med full gjenopning, dersom alt går som det skal med vaksinasjon.

Regjeringa jobbar med å lage eit koronasertifikat, som viser at ein har vaksinert seg eller hatt covid-19, noko Bergmål òg meiner er positivt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Den største trusselen for eventuelle reiser, både til og frå Noreg, er nye mutasjonar.

Reiser til Noreg i august

Reiselivsnæringa i Noreg bør ta høgd for mange norske turistar òg denne sommarsesongen, ifølgje Solberg (H).

Men august og september er dei viktigaste månadene for reiselivsnæringa når det gjeld besøk frå andre land, seier statsministeren.

– Eg har håp om at vi då kjem til å sjå utanlandske turistar her igjen, seier Solberg, men presiserer at ei rekkje atterhald gjeld òg for dette anslaget.

Europa får like mange vaksinar som Noreg. Derfor er det ifølgje statsministeren nærliggjande å tru at ein kan opne opp for utanlandsreisande på nokolunde same tidspunkt.

Solberg nemner Tyskland, det største landet for utanlandske turistar til Noreg, som eit land der turistane har moglegheit til å ta augustferie for å fiske i Noreg.

(©NPK)