Helsesenter: Det kan bli legesamarbeid mellom Seljord og Kviteseid kommune. Foto: Øystein Øygarden

Nå snakkar Seljord og Kviteseid om legesamarbeid, og dei vil gjerne ha med fleire

Kviteseid-ordførar Bjørn Nordskog har hatt uformelle samtaler med kollega Beate Marie Dahl Eide i Seljord om legesamarbeid mellom kommunane.

Seljord-ordføraren fekk med eit punkt om å invitere andre kommunar med i eit interkommunalt legesamarbeid «for å sikre effektiv drift av legetenesta» då formannskapet torsdag snakka om budsjettet. Ho kunne informere om at Kviteseid-ordføraren hadde tatt kontakt om temaet, og at dei gjerne såg fleire kommunar med i eit samarbeid.

Kviteseid-ordføraren stadfestar at moglegheitene for eit samarbeid blei tatt opp av fleire i formannskapet i Kviteseid, og at han fekk lov til å ta ballen vidare og lufte det med nabokommunen.

– Me har snakka saman og er open for at fleire kan henge seg på. Dette er førebels heilt uformelt. Det viktigaste for oss er tenestene for brukarane, og økonomi. Mange i Kviteseid har alt fastlege i Seljord, seier Bjørn Nordskog.

Om lag 600 med postadresse Kviteseid har fastlege i Seljord, ifylgje Seljord kommune. Kviteseid-politikarane budsjetterte i fjor med at fleire skulle ha fastlege i Kviteseid. Det har gått motsett veg. I koronaperioden har meir enn 88 bytta fastlege ut av kommunen.

Retting

I ein tidlegare versjon stod det at 200 hadde bytta fastlege. Det rette talet er 88.

Nordskog seier legesamarbeid vil bli fremja som eit verbalforslag når budsjettet blir behandla 17. desember. Han har informert eldrerådet om temaet, og seier dei fyrst og fremst er opptatte av gode tenester. Nordskog seier det fyrst etter nyttår kan bli aktuelt med meir formelle samtaler for å sjå om ein skal sjå nærare på moglegheitene i eit slikt samarbeid.