Kjøpmann: Dagleg leiar ved Coop Morgedal, Per Larsen, vil ha ekstra fokus på at folk skal bruke nærbutikken under laurdagens arrangement. Foto: Øystein Øygarden

– Hugs å bruk butikken i bygda

Laurdag blir handle-lokalt-dagen markert over heile landet. – Kvar krone du handlar lokalt er ei investering i eit levande lokalsamfunn, seier kjøpmann Per Larsen i Morgedal.

Nærbutikkar over heile landet takkar for god handel og oppfordrar bygdefolk til å halde fram med å handle lokalt. Laurdag 17. oktober blir det aksjonsdag for lokal handel på Coop Morgedal, som ein av 400 butikkar i Noreg som deltek på kampanjen.

«Handle lokalt – vel nærbutikken» er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikkar.

– Kampanjen vil fokusere på kor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handelslekkasje og stimulere til meir lokal handel, seier Larsen.

Koronapandemien har vist kor viktig det er å ha daglegvarebutikkar der folk bur. Nærbutikkane har stilt opp for lokalsamfunnet ved å tilby pakking av varer og levering på døra til folk som sit i karantene eller er redde for å bli smitta.

– Når du handlar lokalt, er du med på å halde oppe både nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takke kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva butikken betyr for bygda, seier seniorrådgivar Aina Sofie Brox i Merkur, Distriktssenteret.

– Merkur jobbar for å utvikle daglegvarebutikkar i distrikta slik at dei kan gje eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, brukar lokalbutikken sin i størst mogleg grad. På den måten kan vi sikre utsette butikkar og skape eit miljø rundt lokalbutikken. Utan butikk er det vanskeleg å få til vekst og tilflytting i ei bygd, seier Brox.

Nærbutikkdagen blir markert på ulike måtar. I Morgedal freistar Larsen med refleksarmband til dei 200 fyrste kundane som kjem innom, og mange ulike gode tilbod i butikken.