Heimekontor: Mange av VTB sine tilsette jobbar heimanfrå i desse dagar, korleis er situasjonen hos dykk? Foto: Cecilie Ausland

Har du heimekontor? – Send oss eit bilde

Dei fleste av oss i VTB sit nå på heimekontor, slik mange andre også gjer. Så då lurar me på: Korleis har du det på ditt heimekontor?

Send eit bilde av heimekontoret ditt til redaksjon@vtb.no, på Facebook eller Instagram.