Ap-leiar Jonas Gahr Støre (t.v.) og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum går seg ein tur under regjeringsforhandlingar på Hurdalsjøen Hotell. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Fakta om Ap-Sp-plattforma

Det har vore få lekkasjar om plattforma til den påtroppande regjeringa. Dette er fakta så langt.

* Det blir halv pris på ferjebillettar og gratis ferje på strekningar med under 100.000 passasjerar ( VG.).

* Ap og Sp er samde om ein opptrappingsplan som skal styrkje tilboda for psykisk helse både i kommunane og på sjukehusa, men ei særleg satsing på barne- og ungdomspsykiatri ( NTB).

* Statlege etatar skal ikkje lenger få nytte PR-byrå. Staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide eigen kompetanse og statlege verksemders kjøp av tenester skal kraftig reduserast. Utover informasjons- og haldningskampanjar skal slike tenester som hovudregel ikkje blir nytta ( VG).

*Ap og Sp er samde om å gi full momskompensasjon til frivillige organisasjonar. Dermed blir det meir pengar i kassen til over 20.000 organisasjonar ( NTB).

* Kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærarutdanninga skal bort. Dei vil òg gjere om den såkalla «avskilstinga» av lærarar utdanna før 2014 ( NRK).

*Partia varslar ein meir aktiv stat i næringspolitikken og strengare klima- og kvalitetskrav i anbod og offentlege innkjøp ( NTB).

* Arbeidsgivarar må dokumentere behovet for ei deltidsstilling framfor heiltid, og moglegheita til å tilsetje mellombels blir stramma inn ( FriFagbevegelse).

(©NPK)