Minneord Stein Åsheim

Tirsdag 4. mai fikk vi den triste beskjeden at Stein Åsheim – dagen i forvegen – hadde gått bort – etter lengre tids sykdom. Ikke heilt uventa for fleire av oss, selv om vi i det lengste håpet på at han skulle bli frisk.

Med Stein har en av bautaene innen vegdrifta i Vest-Telemark de fire siste 10 åra forlatt oss.

Artikkelen held fram under annonsen.

Stein fikk så alt for få – og gode – pensjonistår – noe han mest av alle hadde fortjent etter et langt og innholdsrikt yrkesliv.

Vi som kjente ham og ikke minst hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom mange år føler nå at et tomrom har oppstått – bare minnene er tilbake. Men det er for all del svært gode minner!

Stein begynte i Statens vegvesen midt på 80-tallet – etter noen år i Statskraftverkene, der han var en av lederene på Transportkontoret på Sand. Dette i forbindelse med byggingen av Ulla Førre-dammen.

På midten av 80-tallet flyttet Stein tilbake til heimbygda Edland – sammen med sin Målfrid og sammen bygde de hus der. Han gjorde samtidig sin inntreden i Statens vegvesen og begynte da som formann og sjef på vaktrommet på Haukeliseter brøytestasjonen. Haukelifjell forble Steins hjertebarn gjennom resten av yrkeskarrieren og han opparbeidet seg en enorm kunnskap om ferdselen og utfordringene der oppe – kunnskap som vi andre i etaten – men også mange utenfor - fikk ta del i etter hvert.

Da vegvesenet skilte ut sin produksjonsavdeling i 1995, fulgte Stein med – og i 2003 fulgte han videre med til Mesta der han forble fram til 2012. Da var ringen sluttet og han vendte tilbake til Statens vegvesen der han forble fram til oppnådd pensjonsalder for 3 år siden. Hele tiden var han sterkt engasjert, involvert i og opptatt av driften på Haukelifjell. Personlig har jeg mye å takke Stein for. Han hadde et lunt lynne og var et typisk «ja-menneske» som alltid sto til tjeneste – seint og tidlig – helg og verke – og en kollega som du alltid kunne henvende deg til for å få råd. For dette vil vi aldri glemme Stein .

Vi lyser fred over Steins minne!

John H. Nilssen, på vegne av kollegaer i Statens vegvesen