Major (p) Tore Finn Steen, 21.06.1956 – 7.11.2020

Det er med stor sorg vi mottok det triste budskapet at Major (p) Tore Finn Steen døde lørdag 7. november etter en tids sykeleie.

Tore Finn var oppvokst i Lillestrøm og gikk tidlig inn i Luftforsvaret og tok fagutdanning ved Luftforsvarets Skole i Stavern der han var UBRI i 1976-77. Hans dyktighet innen ledelse og militære disipliner førte til at Luftforsvaret gav han stilling som troppsjef på Rekruttskolen Gardermoen. Så tok han befalsskolen i 1982 der han fikk jobb etterpå. Han var fagutdannet luftvernartillerist og levde hele livet under mottoet «gjør det rette – frykt intet». Tore fikk beordring til tjeneste som Nærforsvars- og Sikkerhetsoffiser ved Luftforsvarets Stasjon Sørreisa, der han og hele familien utforsket Nord-Norge og friluftslivet noen år. Han fikk gode venner i Finnmark og var opptatt av jakt og fiske. Deretter ble det beordring til Stavanger og sikkerhetstjeneste ved Forsvarets Hovedkvarter og NATO. Han gode kunnskaper førte så til en periode til tjeneste hos Forsvarets Etteretningstjeneste.

Tore Finn var en dyktig offiser som meldte seg til observatørtjeneste for FN i to forskjellige misjoner, UNAVEM i Angola og UNMOP i Bosnia. To oppdrag som var krevende og tøffe. Tore Finn gikk Forsvarets Stabsskole og jobbet de siste årene i LOS prosjektet på Langkaia i Oslo, der han gikk av med pensjon i juni 2016. Han levde de siste årene i Vrådal og var sterkt engasjert i veteransaken. I Vrådal engasjerte han seg i det lokale idrettslaget og var også der levende opptatt av å hjelpe andre.

Tore sitt glade vesen og vilje til å hjelpe andre, både vernepliktige soldater, sivile kollegaer og offiserer var enestående og han vil bli sterkt savnet. En dyktig offiser og god venn har nå godt bort. Hvil i fred kjære Tore. Våre tanker går til familien og etterlatte.

Major (p) Bjørn Vikås