Gler seg: Odd Nordstoga synest det er stas at Aurora Lie Verpe, Nora Nessæther og Ånund Nordstoga Torgersen skal varme opp for han på konserten på Straand Hotel siste fredag i juli. - Det er ekstra artig når eg kjenner dei litt, seier Nordstoga. Foto: Else Børte

Tre lokale tenåringar varmar opp for Odd Nordstoga

Før Odd Nordstoga går på scena på Straand Hotel skal Aurora (14), Nora (15) og Ånund (13) varme opp publikum med kveding. – Det er utruleg artig å ha dei med, seier Odd.

Odd Nordstoga har på oppfordring frå Torgeir Straand i Til Telemark invitert med seg tre unge kvedarar opp på scena når han held konsert på Straand Hotel den siste fredagen i juli.

– Eg synest ideen om å ha med unge framstormande musikarar på scena var kjempegod. Det er utruleg artig å ha dei med, men eg er litt redd publikum kjem til å like dei betre enn meg, smiler Odd.

– Skulle bare mangle

For Odd betyr det mykje at dei unge vil bruke folkemusikk og kvedinga frå Vest-Telemark.

– Det skulle bare mangle om dei ikkje skulle få vera med på scena. Det er ekstra artig når eg kjenner dei unge litt frå før, seier Odd om oppvarminga til bøgrendingane Aurora Lie Verpe og Nora Nessæther, og høysekken Ånund Nordstoga Torgersen.

Etter ein sommarferie i båt er altså Odd klar for scena att og han har god tru på at julikvelden i Vrådal blir vellykka.

– Eg har jo sunge desse låtane nokon gonger før, så det skal nok gå bra, seier han.

Vest-Telemark er godt kjent for kultur og musikk, og som Odd seier:

– Ein veit aldri kor det endar. For meg blei musikken ein leveveg.

Bevisst sitt ansvar

Dei tre unge lovande og kvedande vesttelane gler seg til å varme opp for Odd.

– Det blir veldig moro, seier Ånund.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei tre har ikkje vore på scena sidan februar på grunn av koronarestriksjonane, og Aurora og Nora synest det har vore stille alt for lenge.

– Me skulle vore på Landskappleiken og fylkesfinalen i UKM, men det blei avlyst. Eg hadde gleda meg veldig, seier Aurora.

Nå synest dei det er moro å få vera med Odd på konsert i Vrådal.

– Ja, det er jo Odd liksom, kvitrar Aurora.

– Han er jo ganske kjent og flink, følgjer Ånund opp.

Dei tre kunne godt tenke seg same yrkesval som Odd og er stolte av å halde på med kveding.

– Det er moro at kveding er ein gamal tradisjon. Det er viktig å ta vare på den. Kva kjem til å skje med den gamle tradisjonen om ikkje nye engasjerer seg, spør Aurora og Nora.

Ingen av dei tre har bestemt seg for kva dei skal synge 31. juli.

– Det får bli ei overrasking, seier Aurora.

– Me får ta det på sparket, foreslår Ånund med eit glimt i auget.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vil gje dei unge oppdrag

Torgeir Straand i Til Telemark vil med dei unge oppvarmarane på Odd Nordstoga-konserten initiere eit banebrytande samarbeid i Vest-Telemark-kommunane og ei rekkje reiselivsbedrifter i Vest-Telemark med målsetjing om å la dei unge, gode talenta få oppdrag for kommunane og reiselivsbedriftene.

– La dei som kjem til Vest-Telemark få høve til å oppleva ung og frisk folkemusikk og lovande unge, friske artistar av god kvalitet. Korona-pandemien førte til avlysing av nær sagt alle naturlege arenaer for unge og lovande folkemusikkartistar i Telemark. Til dømes er Landskappleiken avlyst. I ungdomstida er eitt heilt års ventetid dramatisk og fatalt for inspirasjonen til å halde fram som utøvar. I verste fall kan situasjonen føre til ein tapt generasjon, seier Torgeir.

Håpet hans er at konserten på Straand Hotel vil starte ein ny trend hos kommunar og reiselivsbedrifter i Vest-Telemark.

– La dei gode talenta sleppe til, og la dei tilreisande få oppleva eit rikt spekter av ung folkemusikk i Vest-Telemark. Initiativet til å bruke unge musikarar er det prosjektet Fjell-Telemark, som er eit næringssamarbeid som alle dei seks kommunane i Vest-Telemark, og ei rekkje reiselivsbedrifter som står bak. Historiske Straand Hotel er arenaen for den fyrste hendinga, som ein av fleire naturlege scener, seier Torgeir.

Engasjerte folkemusikkveteranar

Stolte: Sigrid Straand og Ellen Nordstoga er stolte over at tenåringane tek ansvar for å halde på tradisjonen med steving. – Det er ikkje sjølvsagt, seier Ellen Nordtoga. Foto: Else Børte

Sigrid Straand i Til Telemark og Ellen Nordstoga er pådrivarar for å få fram dei unge talenta i folkemusikkmiljøet i Vest-Telemark. Ellen meiner det burde vera interessant for både reise- og næringslivet i regionen å vise fram dei unge artistane som tradisjonsberarar.

– Det er heilt fantastisk at dei unge tek på seg denne rolla, seier Ellen og Sigrid.

Ellen trur det det er inspirerande for dei unge å vera etterspurde.

– Det er veldig moro at Aurora, Nora og Ånund har stevinga som ein kjær hobby. Det er ikkje sjølvsagt at ungdomen tek ansvar for å halde på tradisjonen, seier Ellen som har følgd dei tre tett gjennom Vinje barneteater.

Ho meiner dei unge har godt av den utfordringa det er å opptre.

– Det må dei jobbe for. Skal du bli god, så må du øve, seier Ellen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er vesentleg at dei faktisk blir ambassadørar for Vest-Telemark. Ellen har heldt liv i kvedinga gjennom generasjonar, legg Sigrid til.