Raulandfjellet – strekningen Rauland høyfjellshotell bom – Skinnarbu bom.

Fv 450 Vøylen

Fylkesvei 355 Veum

Fv 3420 Ambjørndalen

E 134 Brunkeberg

Rv. 36 Seljord

E 134 Grønnliheia

E134 Vinje