Utvidar tilbodet – har no sendingar på fire ulike språk

No kan du få nyhende frå Vest-Telemark på fransk, i tillegg til arabisk, engelsk og tigrinja.

Ynskjer du å halde deg oppdatert på alt innhaldet VTB lagar som er spesielt retta mot språklege minoritetar? Eller kjenner du nokon framandspråklege vesttelar? Bli med i Facebook-gruppa VTB på framandspråk.

Fransk:

Artikkelen held fram under annonsen.

Nyheitsanker er Ntabala Bashimbe. Teksting tilgjengeleg på norsk og engelsk.

Engelsk:

Nyheitsanker er Silva Aganze og Hussain Musa. Teksting tilgjengeleg på norsk og engelsk.

Arabisk:

Nyheitsanker er Youssra Almohbani og Amina Omar. Teksting tilgjengeleg på norsk og engelsk.

Tigrinja:

Nyheitsanker er Adhanom Gebregziabher og Fanus Fiseha. Teksting er tilgjengeleg på norsk og engelsk.