Sjå vekas nyhende på framandspråk

Engelsk:

Nyheitsanker er Aslak Ringhus.

Artikkelen held fram under annonsen.

Grunna tentamen og sommarferie, vil VTB-TV berre levere nyhende på engelsk dei neste vekene. Me kjem tilbake med fleire språk att til hausten.