Foto: Aslak Ringhus

Sjå alle partipresentasjonane på VTB-TV

VTB-TV har i opptakta til årets stortingsval tatt ein prat med fyrstekandidatane til åtte av dei ni største partia i Telemark, samt andrekandidat Lene Vågslid frå Arbeidarpartiet, for å høyre kva dei meiner er dei viktigaste sakene i årets val, både for eige parti og for Vest-Telemark som region.

Arbeidarpartiet – Lene Vågslid, 2. kandidat i Telemark

Høgre – Mahmoud Farahmand, 1. kandidat

Framstegspartiet – Bård Hoksrud, 1. kandidat

Senterpartiet – Åslaug Sem-Jacobsen, 1. kandidat

Kristeleg Folkeparti – Oddbjørn Nørstrud, 1. kandidat

Sosialistisk Venstreparti – Jørn Langeland, 1. kandidat

Venstre – Carl-Erik Grimstad, 1. kandidat

Miljøpartiet Dei Grøne – Benedikte Nes, 1. kandidat

Raudt – Tobias Drevland Lund, 1. kandidat