Her kan du sjå eitt døgn med dyrsku–TV

VTB har sendt direkte frå Dyrsku’n alle tre dagane. Her finn du sendingane.

Fredag:

Laurdag:

Artikkelen held fram under annonsen.

Sundag: